STT Trích yếu Tải về
1

Ban hành Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan THTT trong thực hiện một số quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

tải xuống
2

170 mẫu văn bản trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, điều tra và truy tố.

tải xuống
3

Luật: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

tải xuống
4

Nghị quyết số 41/2017/QH14

tải xuống
5

Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
6

Kế hoạch số 32/KH-TLĐ về việc tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 – 2018

tải xuống
7

Công văn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

tải xuống
8

Nghị quyết Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13

tải xuống
9

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

tải xuống
10

Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

tải xuống
11

Quyết định ban hành quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020

tải xuống
12

Kế hoạch Hoạt động công tác Bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2017

tải xuống
13

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Yên Bái (27/7/1947- 27/7/2017)

tải xuống
14

Kế hoạch Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Yên Bái năm 2017

tải xuống
15

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Yên Bái

tải xuống
16

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/03/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

tải xuống
17

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

tải xuống
18

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 – Khóa XII

tải xuống
19

Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn trong tình hình mới

tải xuống
20

Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

tải xuống