STT Trích yếu Tải về
1

Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

tải xuống
2

Nghị quyết số 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

tải xuống
3

Nghị quyết số 61/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”

tải xuống
4

Nghị quyết số 62/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018”

tải xuống
5

Nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

tải xuống
6

Nghị quyết số 64/2018/QH14 kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

tải xuống
7

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

tải xuống
8

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán

tải xuống
9

Luật quốc phòng năm 2018

tải xuống
10

Luật cạnh tranh năm 2018

tải xuống
11

Luật An ninh mạng năm 2018

tải xuống
12

Luật tố cáo năm 2018

tải xuống
13

Luật sửa đổi bổ sung của Luật thể dục thể thao năm 2018

tải xuống
14

Luật đo đạc, bản đồ năm 2018

tải xuống
15

Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

tải xuống
16

170 mẫu văn bản trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, điều tra và truy tố.

tải xuống
17

Ban hành Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan THTT trong thực hiện một số quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

tải xuống
18

Luật: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

tải xuống
19

Nghị quyết số 41/2017/QH14

tải xuống
20

Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống