Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 1646/TB-VKS-HNGD ngày 31/10/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về kiểm sát việc giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 1518/TB-VKS ngày 12/10/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại cáo trạng

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 1435/TB-VKS-P8 ngày 27/9/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về về công tác Kiểm sát xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 694/TB-VKS-P1 ngày 11/5/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về việc áp dụng pháp luật trọng vụ án Mua bán trái phép chất ma túy

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 294/TB-VKS ngày 28/02/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về án Lê Hữu Tùng cùng Đồng phạm, phạm tội Trộm cắp Tài sản

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 298/TB-VKS-DS,HC,PL09 ngày 01/3/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về công tác kiểm sát bản án, quyết định của VKSND Thành phố Yên Bái

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 781/TB-VKS-P2 ngày 26/5/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về vụ án Lê Hữu Tùng cùng đồng phạm phạm tội Trộm cắp tài sản

Riêng tư: VKSND tỉnh Yên Bái ban hành thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ trong vụ án Giàng Seo Chư, phạm tội: “Trộm cắp tài sản”

Để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, KSĐT và KSXX án hình sự của VKS cấp huyện, vừa qua, Viện kiểm sát tỉnh đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm đối với hoạt động kiểm sát giải quyết vụ án Giàng Seo Chư, phạm tội: “Trộm cắp tài sản”.

Riêng tư: VKSND tỉnh Yên Bái thông báo rút kinh nghiệm trong công tác Thực hành quyền công tố, KSXX hình sự

Qua kiểm tra kết quả kiểm sát bản án hình sự sơ thẩm của VKSND cấp huyện, Viện kiểm sát tỉnh phát hiện một số vi phạm và ban hành thông báo để các đơn vị nghiên cứu rút kinh nghiệm chung như sau:

Riêng tư: VKSND tỉnh Yên Bái kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra hình sự

Thông qua hoạt động kiểm tra kết quả công tác Thực hành quyền công tố, KSĐT và KSXX án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phát hiện vụ án Giàng A Nhung, phạm tội “Trộm cắp tài sản” có vi phạm như sau:

Riêng tư: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái thông báo rút kinh nghiệm đối với vụ án hình sự bị VKS tỉnh kháng nghị hủy án sơ thẩm

Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự đối với vụ án Trần Ánh Dương cùng đồng phạm, phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, do VKSND tỉnh Yên Bái kháng nghị phúc thẩm đề nghị hủy án sơ thẩm, được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận, Viện kiểm sát tỉnh ban hành thông báo rút kinh nghiệm chung trong hoạt động nghiệp vụ.

Riêng tư: VKSND tỉnh thông báo rút kinh nghiệm đối với vụ án hình sự sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy án do truy tố, xét sử sai tội danh

Để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ đối với vụ án Thạch Ngọc L, phạm tội “Cố ý gây thương tích”, do cấp sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng trong việc xác định tội danh.

Riêng tư: VKS tỉnh Yên Bái ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử hình sự của Tòa án cấp huyện

Trên cơ sở theo dõi việc gửi bản án và kết quả kiểm sát Bản án hình sự sơ thẩm do Tòa án nhân dân huyện M chuyển đến, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát hiện một số vi phạm sau:

Riêng tư: VKSND tỉnh Yên Bái ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong hoạt động kiểm sát điểu tra, kiểm sát xét xử hình sự

Để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử hình sự của Viện kiểm sát cấp huyện, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái (Phòng 7) đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ đối với vụ án Nguyễn Hải V, phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “ Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

Riêng tư: VKS tỉnh Yên Bái thông báo rút kinh nghiệm trong việc áp dụng Bộ luật hình sự của vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy

Để nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử vụ án Thào Thị Dở, phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Riêng tư: VKS tỉnh Yên Bái thông báo rút kinh nghiệm về vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản”

Thông qua công tác kiểm sát bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự đối với vụ án Đèo Văn Chơn, phạm tội “Trộm cắp tài sản”.

Riêng tư: Thông báo tình hình thực hiện Quy chế về chế độ thông tin báo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát tỉnh Yên Bái (Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2020)

Riêng tư: Kiến nghị khắc phục vi phạm trong xử lý vật chứng

Qua công tác kiểm sát bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái (P7) đã ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm sau:

Riêng tư: VKSND tỉnh Yên Bái kháng nghị phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm của Tòa án cấp huyện do có sai lầm không áp dụng tình tiết “Phạm tội 02 lần trở lên”

Qua công tác kiểm sát bản án, phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh phát hiện bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án cấp huyện xét xử bị cáo Nguyễn Chí T, phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”có vi phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật hình sự và xử lý tội phạm.

Riêng tư: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử của Tòa án cấp huyện

Qua công tác kiểm sát bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm như sau:

Riêng tư: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong hoạt động kiểm sát điểu tra, kiểm sát xét xử hình sự

Để nâng cao chất lượng công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử hình sự của Viện kiểm sát cấp huyện, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái (Phòng 7) đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ đối với vụ án Hoàng Văn S, phạm tội “Trộm cắp tài sản”: