Chi bộ Phòng 9, VKSND tỉnh Yên Bái phát huy dân chủ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh sẽ tạo được khối đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương và hoàn thành nhiệm vụ chung trong Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái.

Phòng 9 VKSND tỉnh Yên Bái Kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực công chứng, chứng thực

Hoạt động công chứng ngày càng trở nên phổ biến trong mọi giao dịch dân sự, thương mại, đặc biệt là những giao dịch mà pháp luật yêu cầu phải công chứng, chứng thực như: giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng dân sự…

Quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

Ngày 08/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2023/NĐ-CP về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 02/02/2024, bãi bỏ Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam.

VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 1948/KH-VKS-P9 ngày 03/10/2023 của VKSND tỉnh Yên Bái về việc tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2023; ngày 28/11/2023, VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm nhằm phân tích rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính của VKSND hai cấp, bổ sung, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm cho công chức, tạo sự chuyển biến tích cực nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính trong thời gian tới.

Những điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 có 6 Chương, 91 Điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phòng 9 thi đua “Góc làm việc Xanh- Sạch- Đẹp”

Để góp phần vào việc bảo vệ môi trường nói chung, tạo dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp nói riêng, Phòng 9 VKSND tỉnh Yên Bái phát động phong trào thực hiện “Phòng làm việc xanh” tại đơn vị.

VKSND tỉnh Yên Bái kiểm tra chuyên đề tại VKSND thị xã Nghĩa Lộ và VKSND huyện Văn Chấn

Thực hiện Kế hoạch số 1259/KH-VKS-P9 ngày 17/7/2023 và các Quyết định số 1319, 1320/QĐ-VKS ngày 01/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, trong các ngày 17,18/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra chuyên đề “Công tác kiến nghị, kháng nghị trong kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật” tại VKSND thị xã Nghĩa Lộ và việc thực hiện khâu đột phá năm 2023 “Nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hành chính” tại VKSND huyện Văn Chấn.

Phòng 9 VKSND tỉnh thực hiện kiểm sát Bản án, Quyết định giải quyết của Tòa án qua sơ đồ tư duy

Trong những năm qua, VKSND hai cấp tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật, đã tham gia 100% phiên toà, phiên họp theo quy định, kiểm sát 100% bản án, quyết định, thông báo,… của TAND hai cấp theo đúng quy định của pháp luật và quy chế, hướng dẫn của ngành KSND, đã phát hiện nhiều bản án, quyết định của Toà án có vi phạm, thực hiện tốt quyền yêu cầu, quyền kiến nghị, kháng nghị của VKS. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những bản án, quyết định có vi phạm nhưng KSV không phát hiện được. Những sai sót trong thao tác nghiệp vụ, có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do một số KSV chưa có phương pháp nghiên cứu.

VKSND tỉnh Yên Bái phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp xem xét, thẩm định trong vụ án dân sự

Việc xem xét thẩm định tại chỗ là một trong những biện pháp Tòa án thực hiện nhằm xác minh, thu thập chứng cứ đặc biệt có sự tham gia chứng kiến của chính quyền địa phương và các đương sự trong các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, quyền về lối đi qua bất động sản liền kề… Thông qua việc xem xét thẩm định tại chỗ giúp cho cơ quan tố tụng xác định chính xác diện tích, hình thể thửa đất có tranh chấp, làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án một cách chính xác, khách quan, toàn diện.

VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức thành công Cuộc thi “Xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hành chính sơ thẩm” năm 2023.

Ngày 03/7/2023, VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hành chính sơ thẩm” năm 2023. Cuộc thi diễn ra ngày 25/5/2023 với sự tham gia của 45 thí sinh là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên đến từ Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Yên Bái.

Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự theo thủ tục phúc thẩm

Trong tháng 5/2023, Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”. Quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án, Kiểm sát viên đã nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, phân tích, tổng hợp toàn bộ chứng cứ, tài liệu, lập hồ sơ kiểm sát, dự kiến các tình huống và xử lý các tình huống tại phiên tòa, lập đề cương hỏi đương sự và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để làm rõ những vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ án.

Phòng 9 VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và một số hoạt động về công tác an sinh xã hội

Trong tháng 5/2023, Phòng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9) – VKSND tỉnh Yên Bái đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và một số hoạt động về công tác an sinh xã hội tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

VKSND tỉnh Yên Bái kiểm tra đột xuất phiên họp áp dụng biện pháp hành chính tại Tòa án nhân dân

Thực hiện Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2023, Kế hoạch kiểm tra đột xuất; nhằm đánh giá chất lượng Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa dân sự, phiên họp áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại Tòa án… ngày 27/4/2022, tại Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái, Phòng 9 tiến hành kiểm tra đột xuất 01 phiên họp xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Phòng 9 “Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái”

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái nói chung, Phòng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9) nói riêng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, kiểm sát viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tập thể Phòng 9 VKS tỉnh đạt thành tích “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2022

Trong những năm qua với những thành tích xuất sắc đạt được, tập thể Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), VKSND tỉnh Yên Bái được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối” năm 2022 và Bằng khen do đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hai năm liên tục 2021- 2022. Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023, Phòng vinh dự được đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tuyên dương, trao tặng.

VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật

Vừa qua, ngày 29/11/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật. Dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng VKSND tỉnh, cùng dự có đồng chí Nguyễn Quang Vinh, ủy viên Ban cán sự , Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Lãnh đạo, kiểm sát viên, cán bộ Phòng 9 và Lãnh đạo, kiểm sát viên, kiểm tra viên và cán bộ của 9 huyện thị tham dự hội nghị.

Chi bộ Phòng 9 là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

Trong những năm qua, Chi bộ Phòng 9 Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật và công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Các thế hệ cán bộ ngành kiểm sát Yên Bái thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trong, Khiêm tốn”

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa, một lãnh tụ vĩ đại – nhà cách mạng lỗi lạc, là tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Người làm một tấm gương sáng của ý chí, nghị lực phi thường, năng động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đi đến đích thắng lợi; là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; là tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng, chính vì vậy Người luôn quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phòng 9 VKSND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị

Vừa qua, ngày 24/10, Phòng 9 – VKSND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị chuyên đề quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đến toàn thể các đ/c cán bộ, đảng viên trong đơn vị.