Quy chế phối hợp giữa Lãnh đạo Viện và Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tỉnh Yên Bái trong việc tổ chức thăm hỏi khi ốm đau, lễ tang, lễ cưới

Hướng dẫn số 14/HD-HĐTĐKT ngày 05/01/2021 về lập hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trong đợt tổng kết phong trào thi đua năm 2020

Riêng tư: Công số 5814/VKSTC-V14 ngày 25/12/2020 về việc giải đáp vướng mắc về nhận thức, áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 07/TB-VC1-DS ngày 05/02/2021 vụ án tranh chấp đòi lại tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 06/TB-VC1 ngày 03/02/2021 về việc thực hiện hợp tác quốc tế trong vụ án hình sự có bị can, bị cáo là người nước ngoài

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 05/TB-VC1-HS ngày 03/02/2021 về công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Tội mua bán trái phép chất ma túy)

Riêng tư: Thông báo số 798/TB-T1 ngày 14/12/2020 về một số thiếu sót, vi phạm trong việc thực hiện Kết luận thanh tra, Kết luận kiểm tra, Kết luận nội dung tố cáo, Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 83/TB-VC1-KDTM ngày 12/11/2020 về việc xác định thiếu người tham gia tố tụng trong vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp thanh toán hợp đồng xây dựng”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 78/TB-VC1-V2 ngày 23/10/2020 về vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Riêng tư: Công văn số 5442/VKSTC-V14 ngày 30/11/2020 giải đáp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của BLHS, BLTTHS năm 2015 và thi hành án hình sự

Riêng tư: Thông báo số 897/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 vụ án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (tội Vận chuyển hàng cấm)

Riêng tư: Hướng dẫn số 05/HD-VKSTC ngày 08/01/2021 Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án tham nhũng, chức vụ năm 2021

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 03/TBRKN-VC1-V1 ngày 29/12/2020 đối với bản án hình sự có vi phạm (tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản…)

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 894/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 rút kinh nghiệm vụ án hình sự đã giải quyết theo thủ tục Giám đốc thẩm (vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản)

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệp số 893/TB-VKSTC ngày 16/11/2020 (vụ án Giết người Hội đồng Thẩm phán TANDTC giám đốc thẩm hủy bản án có hiệu lực pháp luật để xét xử phúc thẩm lại)

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 866/TB-VKSTC ngày 18/11/2020 vụ án hình sự Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm hủy án để xét xử sơ thẩm lại (tội Dâm ô đối với trẻ em)

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 86TB-VC1-KDTM ngày 27/11/2020 về vi phạm trong quá trình giải quyết án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” liên quan đến xử lý tài sản thế chấp

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 85/TB-VC1-DS ngày 13/11/2020 về vi phạm trong giải quyết vụ án “Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 84/TB-VC1-V4 ngày 12/11/2020 về thu thập, xem xét, đánh giá về chứng cứ trong vụ án dân sự “Tranh chấp về thừa kế”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 82/TB-VC1-DS ngày 12/11/2020 về vi phạm trong giải quyết vụ án “Tranh chấp thừa kế và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Quyết định số 335/QĐ-VKSTC ngày 17/9/2020 về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao (do có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân)

Quyết định số 315/QĐ-VKSTC ngày 08/9/2020 về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao (phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thàng lập Đảng…); (đối với cá nhân)

Quyết định số 314/QĐ-VKSTC ngày 08/9/2020 về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao (phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thàng lập Đảng…); (đối với tập thể)

Riêng tư: Thông báo số 908/TB-VKSTC ngày 30/11/2020 Rút kinh nghiệm trong kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Giấy triệu tập Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các quy định của Ngành về công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ngày 17/11/2020

Công văn số 1242/VKS-VP ngày 07/10/2020 về việc triển khai Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát” (kèm theo Quyết định số 131/QĐ-T5 ngày 29/9/2020 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”)

Công văn số 1258/VKS-P8 ngày 09/10/2020 về việc thực hiện phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự

Công văn số 1197/VKS-VP ngày 01/10/2020 v/v phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm sát xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (kèm theo phụ lục Hệ thống chỉ tiêu và Hướng dẫn thực hiện Hệ thống chỉ tiêu)

Kế hoạch số 524/KH-VKS ngày 23/4/2020 về việc Triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V-2020 trong ngành Kiểm sát Yên Bái

Kế hoạch số 255-KH/BTCTW ngày 18/3/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – năm 2020

Thông báo số 1002/TB-VKS ngày 24/8/2020 về Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái tại cuộc họp giao ban công tác tuần ngày 20.8.2020