Viện KSND tỉnh Yên Bái

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ ngày 01/12/1960 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, với chức năng và nhiệm vụ được giao theo Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân là Kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố Nhà nước làm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

*Giai đoạn 1960 – 1975 (VKSND 2 tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ):  Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm VKSND tỉnh Yên Bái có 07 cán bộ và 05 đơn vị cấp huyện gồm thị xã Yên Bái, huyện Văn Bàn, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên mỗi đơn vị 01 người, tổng biên chế là 12 đồng chí. VKSND tỉnh Nghĩa lộ có tổng biên chế 15 người (VKS tỉnh 11 người, 04 huyện mỗi huyện 01 người).

*Giai đoạn 1976 – 1991 (VKSND tỉnh Hoàng Liên Sơn): Ngày 03/01/1976, thành lập tỉnh Hoàng Liên Sơn, VKSND tỉnh Hoàng Liên Sơn được hình thành do hợp nhất VKSND các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ với 17 VKSND cấp huyện (trong đó có VKS thị xã Yên Bái, Lào Cai và 15 huyện). Năm 1978, do tình hình biên giới phía Bắc phức tạp, Viện kiểm sát tỉnh Hoàng Liên Sơn chuyển trụ sở từ Lào Cai về đóng tại đường Kim Đồng, phường Minh Tân, thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái). Tính đến ngày 01/7/1979, tổng số cán bộ của Viện kiểm sát tỉnh Hoàng Liên Sơn có 158 đồng chí.

Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Hoàng Liên Sơn

*Giai đoạn 1991 – 2020 (VKSND tỉnh Yên Bái): Ngày 12/8/1991, Viện trưởng  VKSND tối cao ban hành Quyết định số 95/QĐ-VKSNDTC về việc thành lập VKSND tỉnh Yên Bái trên cơ sở tách ra từ VKSND tỉnh Hoàng Liên Sơn, trụ sở đóng tại thị xã Yên Bái. VKSND tỉnh Yên Bái có 07 phòng nghiệp vụ và 08 VKSND cấp huyện; biên chế 115 đồng chí. Ngày 15/5/1995, tái lập thị xã Nghĩa Lộ, toàn tỉnh Yên Bái có 09 đơn vị hành chính, đến thời điểm này VKSND tỉnh Yên Bái có 10 phòng trực thuộc và 09 VKSND cấp huyện.

Tháng 5/2012, VKSND tối cao quyết định thành lập mới 2 phòng trực thuộc tỉnh Yên Bái, nâng tổng số đơn vị cấp phòng lên 12 đơn vị. Đến tháng 8/2008, được sự quan tâm của Ngành và của Tỉnh ủy, trụ sở mới của VKSND tỉnh Yên Bái được xây dựng tại tổ 5 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện sáp nhập các đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh từ 12 phòng thành 08 phòng, gồm: Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng chức vụ (Phòng 1); Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2); Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7); Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8); Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9); Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15); Thanh tra – Khiếu tố; Văn phòng tổng hợp.

Hiện nay, cơ cấu cán bộ VKSND hai cấp tỉnh Yên Bái gồm 03 đồng chí lãnh đạo Viện KSND tỉnh (đồng chí Nguyễn Hoài Nam – Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Vinh và đồng chí Lê Xuân Hùng – Phó Viện trưởng), các Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra 09 Viện trưởng VKSND cấp huyện, các Phó Viện trưởng và các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ, công chức với tổng số biên chế là 155 đồng chí; hợp đồng theo NĐ68 là 39 người.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, VKSND tỉnh Yên Bái luôn luôn quán triệt và nghiêm túc thực hiện những nguyên tắc, chỉ đạo và những thao tác nghiệp vụ trong việc điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo việc xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, không có trường hợp nào bị xử lý oan sai, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của cải cách tư pháp. Làm tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tích cực thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng và chống vi phạm, tội phạm, xứng đáng là nhân tố quan trọng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và các yêu cầu do Tỉnh ủy Yên Bái giao.

CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VKSND TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ

   
Đồng chí: NGÔ XUÂN NGOẠN

(Tức NGUYỄN XUÂN TRÌNH)

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

từ năm 1960 đến năm 1971

Đồng chí: NGUYỄN VĂN THĂNG

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

từ năm 1963 đến năm 1964

 

Đồng chí: HUỲNH DINH

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghĩa Lộ từ năm 1964 đến năm 1971

 

 

Đồng chí: ĐỖ NGỌC TOẢN

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái và VKSND tỉnh Hoàng Liên Sơn từ năm 1972 đến năm 1979

Đồng chí: BÙI VĂN TUỆ

Quyền Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn (Phó Viện trưởng từ năm 1976 đến năm 1978)

Đồng chí: LÊ CAM

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn từ năm 1979 đến năm 1984

 

Đồng chí: HÀ ĐÌNH GIAI

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn và VKSND tỉnh Yên Bái từ năm 1985 đến năm 1995

Đồng chí: NGÔ XUÂN THẮNG

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái từ năm 1995 đến năm 2004

 

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN KHANG

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái từ năm 2004 đến năm 2012

 

   
Đồng chí: LƯƠNG VĂN THỨC

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái từ năm 2012 đến năm 2019

 

   

CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN PHÓ VIỆN TRƯỞNG VKSND TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ

     
 

Đồng chí: LÊ VĂN LIÊM

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái từ năm 1960 đến năm 1965

 

Đồng chí: TRIỆU VIẾT HÓP

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn

 

Đồng chí: NGUYỄN QUANG KHẢI

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn

 
 
 

Đồng chí: NGUYỄN TIẾN ĐẠM

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghĩa Lộ từ năm 1968 đến năm 1971

 

Đồng chí: HÀ TIẾN CHUNG

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghĩa Lộ từ năm 1971 đến năm 1975

 

Đồng chí: NGUYỄN DANH ĐẠT

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn từ năm 1968 đến năm 1977

 

Đồng chí: TRẦN TẤT ĐẮC

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn từ năm 1982 đến năm 1987

 

Đồng chí: LƯƠNG THẾ HƯNG

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn từ năm 1985 đến năm 1991

 

Đồng chí: TRIỆU VIỆT HANH

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn từ năm 1989 đến năm 1991

 
 

Đồng chí: LỘC VĂN MINH

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái từ năm 1995 đến năm 2008

 

Đồng chí: ĐẶNG VĂN TRỌNG

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái từ năm 2003 đến năm 2019

 

Đồng chí: CHU THỊ MINH CHÂU

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái từ năm 2009 đến năm 2019