Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 1220/TB-VKSTC ngày 12/10/2021 của VKSNDTC trong giải quyết vụ án và thực hiện hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSND Tối Cao

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 223/TB-VKSTC ngày 13/10/2021 của VKSND tối cao về vụ án Đỗ Quốc Tuấn và đồng phạm , phạm tội “Tổ chức đánh bạc” , “Đánh bạc” tại tỉnh Hòa Bình

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 65/TB-VC1-V2 ngày 06/10/2021 của VKSND cấp cao về giải quyết vụ án “Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu”

Riêng tư: Thông báo số 63/TB-VC1-LĐ ngày 28/9/2021 của VKSND cấp cao rút kinh nghiệm về xác định căn cứ để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động , trong vụ án tranh chấp lao động

Riêng tư: Thông báo số 213/TB-VKSTC ngày 29/9/2021 của VKSND tối cao rút kinh nghiệm vụ án tử hình có đề nghị giảm hình phạt tù của cơ quan điều tra

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 208/TB-VKSTC ngày 24/9/2021 của VKSND tối cao trong kiểm sát việc áp dụng, thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Riêng tư: Thông báo số 203/TB-VKSTC ngày 17/9/2021 của VKSND tối cao vụ án hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 58/TB-VC1-V2 ngày 06/09/2021 về vụ án ” tranh chấp quyền sử dụng đất, tuyên bố hợp đồng vô hiệu, kiện dòi tài sản, đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 25/08/2021 của VKSNDTC về kiểm sát biên bản phiên tòa, phiên họp xét xử vụ việc dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và vụ án hành chính

Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 26/08/2021 của VKSNDTC về một số nội dung trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

Riêng tư: Thông báo số 188/TB-VKSTC ngày 26/8/2021 của VKSND tối cáo v/v rút kinh nghiệm đối với vụ án Phan Thị Kim Thảo cùng đồng phạm, phạm tội đánh bạc xẩy ra tại Ninh Thuận

Riêng tư: Thông báo số 55/VC1-V1 ngày 26/8/2021 của VKSND cấp cao tại Hà Nội v/v rút kinh nghiệm vụ án Hoàng Văn Hùng bị hủy để xét xử phúc thẩm lại

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 180/TB-VKSTC ngày 18/8/2021 của VKSND tối cao về vụ án dân sự ” Tranh chấp chia tài sản sau ly hôn”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 47/TB-VC1-V2 ngày 12/8/2021 của VKSND cấp cao đối với một số vụ án khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai có vi phạm

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 45/TB-VC1-V2 ngày 04/8/2021 của VKSND cấp cao đối với vi phạm trong quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 41/TB-VC1-V2 ngày 15/7/2021 của VKSND cấp cao đối với vụ án ” Yêu cầu chia thừa kế, hủy giấy chứng nhận quyền sử dung đất, công nhân hợp đồng chuyển nhựơng”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 151/TB-VKSTC ngày 07/7/2021 của VKSND tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC1-HS ngày 07/7/2021 của VKSND cấp cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự

Riêng tư: Thông báo số 114/TB-VKSTC ngày 25/5/2021 của VKSND tối cao về một số vi phạm, tồn tại trong xếp và xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 131/TB-VKSTC ngày 10/6/2021 của VKSND tối cao đối với đối với vụ án Đ.G.L phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 31/TBRKN-VC1-HS ngày 04/6/2021 của VKSND cấp cao đối với vụ án P.N.H phạm tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 30/TB-VC1-V1 ngày 07/6/2021 của VKSND cấp cao về công tác kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 33/TB-VC1-HS ngày 09/6/2021 của VKSND cấp cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 111/TB-VKSTC ngày 21/5/2021 của VKSND tối cao đối với vụ án N.Đ.T và động phạm về tội ” Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 28/TB-VC1-V4 ngày 26/5/2021 của VKSND cấp cao về việc xác định thiếu người thừa kế trong vụ án dân sự” Tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhân quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 25/TBRKN-VC1-DS ngày 24/5/2021 của VKSND cấp cao về vụ án khiếu kiện quyết định hành chính về giải quyết tranh chấp đất đai

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 27/TB-VC1-V2 ngày 24/5/2021 của VKSND cấp cao về vụ án ” Tranh chấp quyền sử dụng đất; yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và hủy quyết định cá biệt”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 24/TB-VC1-HC ngày 17/5/2021 của VKSND cấp cao rủ kinh nghiệm về vi phạm trong giải quyết vụ án hành chính

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 73/TB-VKSTC ngày 15/4/2021 của VKSND tối cao về vụ án N.T.T phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” ở tỉnh Đồng Nai

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 93/TB-VKSTC ngày 04/5/2021 của VKSND tối cao về kiểm sát giải quyết vụ án Tranh chấp đòi lại tài sản

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 16/TB-VC1-HS ngày 26/4/2021 của Viện cấp cao 1 về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 15/TB-VC1-V1 ngày 26/4/2021 của Viện cấp cao 1 về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 86/TB-VKSTC ngày 28/4/2021 của VKSNDTC đối với vụ án Đỗ Đình Nghĩa cùng đồng phạm, phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Hà Nội

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 19/TB-VC1-KDTM ngày 28/4/2021 của Viện cấp cao 1 v/v rút kinh nghiệm về áp dụng tính lãi trong giải quyết vụ án KDTM tranh chấp hợp đồng tín dụng

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 73/TB-VKSTC ngày 15/4/2021 của VKSND tối cao về vụ án N.T.P phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 14/TB-VC1-HS ngày 19/4/2021 của VKSND Cấp cao về việc bỏ lọt tội phạm, xác định sai tội danh và bỏ lọt người phạm tội

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 13/TB-VC1-KDTM ngày 06/4/2021 của Viện cấp cao 1 về xử lý tài sản thế chấp là tài sản chung của vợ chồng

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 12/TB-VC1-V2 ngày 19/3/2021 của VKSNDTC về “Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự bị hủy”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 10/TB-VC1-HS ngày 03/03/2021 của VKSND cấp cao tại Hà Nội về vụ án N.T.X cùng đồng phạm bị kết án về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”

Riêng tư: Công số 5814/VKSTC-V14 ngày 25/12/2020 về việc giải đáp vướng mắc về nhận thức, áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 07/TB-VC1-DS ngày 05/02/2021 vụ án tranh chấp đòi lại tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 06/TB-VC1 ngày 03/02/2021 về việc thực hiện hợp tác quốc tế trong vụ án hình sự có bị can, bị cáo là người nước ngoài

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 05/TB-VC1-HS ngày 03/02/2021 về công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Tội mua bán trái phép chất ma túy)

Riêng tư: Thông báo số 798/TB-T1 ngày 14/12/2020 về một số thiếu sót, vi phạm trong việc thực hiện Kết luận thanh tra, Kết luận kiểm tra, Kết luận nội dung tố cáo, Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 83/TB-VC1-KDTM ngày 12/11/2020 về việc xác định thiếu người tham gia tố tụng trong vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp thanh toán hợp đồng xây dựng”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 78/TB-VC1-V2 ngày 23/10/2020 về vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Riêng tư: Công văn số 5442/VKSTC-V14 ngày 30/11/2020 giải đáp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của BLHS, BLTTHS năm 2015 và thi hành án hình sự

Riêng tư: Thông báo số 897/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 vụ án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (tội Vận chuyển hàng cấm)

Riêng tư: Hướng dẫn số 05/HD-VKSTC ngày 08/01/2021 Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án tham nhũng, chức vụ năm 2021

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 03/TBRKN-VC1-V1 ngày 29/12/2020 đối với bản án hình sự có vi phạm (tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản…)

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 894/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 rút kinh nghiệm vụ án hình sự đã giải quyết theo thủ tục Giám đốc thẩm (vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản)

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệp số 893/TB-VKSTC ngày 16/11/2020 (vụ án Giết người Hội đồng Thẩm phán TANDTC giám đốc thẩm hủy bản án có hiệu lực pháp luật để xét xử phúc thẩm lại)

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 866/TB-VKSTC ngày 18/11/2020 vụ án hình sự Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm hủy án để xét xử sơ thẩm lại (tội Dâm ô đối với trẻ em)