Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 151/TB-VKSTC ngày 07/7/2021 của VKSND tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC1-HS ngày 07/7/2021 của VKSND cấp cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự

Riêng tư: Thông báo số 114/TB-VKSTC ngày 25/5/2021 của VKSND tối cao về một số vi phạm, tồn tại trong xếp và xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 131/TB-VKSTC ngày 10/6/2021 của VKSND tối cao đối với đối với vụ án Đ.G.L phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 31/TBRKN-VC1-HS ngày 04/6/2021 của VKSND cấp cao đối với vụ án P.N.H phạm tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 30/TB-VC1-V1 ngày 07/6/2021 của VKSND cấp cao về công tác kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 33/TB-VC1-HS ngày 09/6/2021 của VKSND cấp cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 111/TB-VKSTC ngày 21/5/2021 của VKSND tối cao đối với vụ án N.Đ.T và động phạm về tội ” Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 28/TB-VC1-V4 ngày 26/5/2021 của VKSND cấp cao về việc xác định thiếu người thừa kế trong vụ án dân sự” Tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhân quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 25/TBRKN-VC1-DS ngày 24/5/2021 của VKSND cấp cao về vụ án khiếu kiện quyết định hành chính về giải quyết tranh chấp đất đai

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 27/TB-VC1-V2 ngày 24/5/2021 của VKSND cấp cao về vụ án ” Tranh chấp quyền sử dụng đất; yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và hủy quyết định cá biệt”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 24/TB-VC1-HC ngày 17/5/2021 của VKSND cấp cao rủ kinh nghiệm về vi phạm trong giải quyết vụ án hành chính

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 73/TB-VKSTC ngày 15/4/2021 của VKSND tối cao về vụ án N.T.T phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” ở tỉnh Đồng Nai

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 93/TB-VKSTC ngày 04/5/2021 của VKSND tối cao về kiểm sát giải quyết vụ án Tranh chấp đòi lại tài sản

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 16/TB-VC1-HS ngày 26/4/2021 của Viện cấp cao 1 về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 15/TB-VC1-V1 ngày 26/4/2021 của Viện cấp cao 1 về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 86/TB-VKSTC ngày 28/4/2021 của VKSNDTC đối với vụ án Đỗ Đình Nghĩa cùng đồng phạm, phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Hà Nội

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 19/TB-VC1-KDTM ngày 28/4/2021 của Viện cấp cao 1 v/v rút kinh nghiệm về áp dụng tính lãi trong giải quyết vụ án KDTM tranh chấp hợp đồng tín dụng

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 73/TB-VKSTC ngày 15/4/2021 của VKSND tối cao về vụ án N.T.P phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 14/TB-VC1-HS ngày 19/4/2021 của VKSND Cấp cao về việc bỏ lọt tội phạm, xác định sai tội danh và bỏ lọt người phạm tội

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 13/TB-VC1-KDTM ngày 06/4/2021 của Viện cấp cao 1 về xử lý tài sản thế chấp là tài sản chung của vợ chồng

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 12/TB-VC1-V2 ngày 19/3/2021 của VKSNDTC về “Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự bị hủy”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 10/TB-VC1-HS ngày 03/03/2021 của VKSND cấp cao tại Hà Nội về vụ án N.T.X cùng đồng phạm bị kết án về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”

Riêng tư: Công số 5814/VKSTC-V14 ngày 25/12/2020 về việc giải đáp vướng mắc về nhận thức, áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 07/TB-VC1-DS ngày 05/02/2021 vụ án tranh chấp đòi lại tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 06/TB-VC1 ngày 03/02/2021 về việc thực hiện hợp tác quốc tế trong vụ án hình sự có bị can, bị cáo là người nước ngoài

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 05/TB-VC1-HS ngày 03/02/2021 về công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Tội mua bán trái phép chất ma túy)

Riêng tư: Thông báo số 798/TB-T1 ngày 14/12/2020 về một số thiếu sót, vi phạm trong việc thực hiện Kết luận thanh tra, Kết luận kiểm tra, Kết luận nội dung tố cáo, Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 83/TB-VC1-KDTM ngày 12/11/2020 về việc xác định thiếu người tham gia tố tụng trong vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp thanh toán hợp đồng xây dựng”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 78/TB-VC1-V2 ngày 23/10/2020 về vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Riêng tư: Công văn số 5442/VKSTC-V14 ngày 30/11/2020 giải đáp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của BLHS, BLTTHS năm 2015 và thi hành án hình sự

Riêng tư: Thông báo số 897/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 vụ án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (tội Vận chuyển hàng cấm)

Riêng tư: Hướng dẫn số 05/HD-VKSTC ngày 08/01/2021 Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án tham nhũng, chức vụ năm 2021

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 03/TBRKN-VC1-V1 ngày 29/12/2020 đối với bản án hình sự có vi phạm (tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản…)

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 894/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 rút kinh nghiệm vụ án hình sự đã giải quyết theo thủ tục Giám đốc thẩm (vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản)

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệp số 893/TB-VKSTC ngày 16/11/2020 (vụ án Giết người Hội đồng Thẩm phán TANDTC giám đốc thẩm hủy bản án có hiệu lực pháp luật để xét xử phúc thẩm lại)

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 866/TB-VKSTC ngày 18/11/2020 vụ án hình sự Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm hủy án để xét xử sơ thẩm lại (tội Dâm ô đối với trẻ em)

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 86TB-VC1-KDTM ngày 27/11/2020 về vi phạm trong quá trình giải quyết án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” liên quan đến xử lý tài sản thế chấp

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 85/TB-VC1-DS ngày 13/11/2020 về vi phạm trong giải quyết vụ án “Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 84/TB-VC1-V4 ngày 12/11/2020 về thu thập, xem xét, đánh giá về chứng cứ trong vụ án dân sự “Tranh chấp về thừa kế”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 82/TB-VC1-DS ngày 12/11/2020 về vi phạm trong giải quyết vụ án “Tranh chấp thừa kế và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Riêng tư: Thông báo số 908/TB-VKSTC ngày 30/11/2020 Rút kinh nghiệm trong kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 86/TB-VC1-KDTM ngày 27/11/2020 Về vị phạm trong quá trình giải quyết án kinh doanh thương mại “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” liên quan đến xử lý tài sản thế chấp

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 893/TB-VKSTC vụ án hình sự hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử Giám đốc thẩm hủy bản án có hiệu lực pháp luật để xét xử phúc thẩm lại

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 821/TB-VKSTC ngày 21/10/2020 về áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính (Khiếu kiện QĐ hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 77/TB-VC1-HS ngày 21/10/2020 về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự)

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 78/TB-VC1-V2 ngày 23/10/2020 về vụ án Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 793/TB-VKSTC ngày 06/10/2020 về việc kiểm sát giải quyết vụ án Tranh chấp cổ phần giữa các thành viên công ty

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 794/TB-VKSTC ngày 06/10/2020 về công tác kiểm sát giải quyết đối với vụ việc Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 74/TB-VC1-HS ngày 06/10/2020 về vi phạm trong việc truy tơ, xét xử một số bị cáo theo nhiều khoản khác nhau của cùng một điều luật

Riêng tư: Thông báo về kinh nghiệm số 73/TB-VC1-KDTM ngày 02/10/2020 về kinh nghiệm rút ra thông qua giải quyết ” Tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 70/TB-VC1-KDTM ngày 18/9/2020 Về thẩm quyền thụ lý vụ án và giải quyết tranh chấp về giá trị trượt giá của Hợp đồng xây dựng