Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 62/TB-VC1-V2 ngày 31/8/2022 của VKSND cấp cao đối với vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và Yêu Cầu Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 61/TB-VC1-KDTM ngày 29/8/2022 của VKSND cấp cao về vi phạm trong giải quyết vụ án ” Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 59/TB-VC1-V2 ngày 19/8/2022 của VKSND cấp cao đối với vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhựng quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 58/TB-VC1-V2 ngày 19/8/2022 của VKSND cấp cao đối với vụ án ly hôn, tranh cấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôm và dòi quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 55/TB-VC1-V2 ngày 03/8/2022 của VKSND cấp cao đối với vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 51/TB-VC1-V4 ngày 08/7/2022 của VKSND cấp cao về vi phạm trong việc ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 49/TB-VC1-V2 ngày 30/6/2022 của VKSND cấp cao về việc quyết định hình phạt đối với người chưa đủ 18 tuổi và phạm tội chưa đạt không chính xác

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 46/TB-CV1-V2 ngày 29/6/2022 của VKSND cấp cao đối với vụ Su Xin Hua phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 131/TB-VKSTC ngày 22/6/2022 của VKSND tối cao đối với vụ án hình sự đã xét xử theo thủ tục giám Đốc thẩm

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 135 /TB-VKSTC ngày 29/6/2022 của VKSND tối cao trong việc trực tiếp kiểm sát đột xuất hoạt động thi hành án dân sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 126/TB-VKSTC vụ án Bùi Hữu Đa và Nguyễn Cửu thị thiên Hương phạm tội “Tổ chức đánh bạc” ở Đăk Lắk

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 35/VC1-V3 ngày 27/5/2022 của VKSND cấp cao đối với vụ án Nguyễn Văn Đạo phạm tội “Trộm cắp tài sản”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 31/TB-VC1-HS ngày 27/5/2022 của VKSND cấp cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC1-V2 ngày 31/5/2022 của VKSND cấp cao về vụ án “Tranh chấp hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hủy văn bản công chứng”

Riêng tư: Thông báo 24/TB-VC1-V2 ngày 29/4/2022 của VKSND tối cao rút kinh nghiệm về vụ án ” Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu tháo dỡ tài sản hủy quyết định cá biệt

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 87/TB-VKSTC ngày 22/4/2022 của VKSND tối cao đối với vụ án Nguyễn Đỗ bình và đồng phạm, phạm tội ” Đánh bạc” tại Thành phố Hồ chí Minh

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 22/TB-VC1-HC ngày 22/4/2022 của VKSND cấp cao đối với quyết định sơ thẩm có vi phạm bị cấp phúc thẩm hủy quyết định

Riêng tư: Thông báo 21/TBRKN-VC1-HS ngày 21/4/2022 của VKSND cấp cao rút kinh nghiệm trong việc không áp dụng chính sách hình sự có lợi cho người phạm tội

Riêng tư: Thông báo 84/TB-VKSTC ngày 19/4/2022 của VKSND tối cao rút kinh nghiệm đối cới vụ án Mạc thị Lê Quyên phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xẩy ra tại nghệ An

Hướng dẫn số 25/HD-VKSTC ngày 18/4/2022 của VKSND tối cao về một số nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về ” Tranh chấp hợp đồng tín dụng”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 15/TB-VC1 ngày 17/3/2022 của VKSND cấp cao tại Hà Nội v/v áp dụng hình phạt và xử lý vật chứng không đúng quy định

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 36/TB-VKSTC ngày 16/02/2022 của VKSND tối cao về phát hiện vi phạm của bản án, quyết định của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính để thực hiện quyền kháng nghị

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 13/KN-VC1-HS ngày 25/1/2022 của VKSND cấp cao tại Hà Nội v/v đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ dẫn đến bỏ lọt hành vi phạm tội

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 11/TB-VC1-V2 ngày 12/01/2022 của VKSND Cấp cao tại Hà Nội về vụ án “Bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 10/TB-VC1 ngày 11/01/2022 của VKSND Cấp cao tại Hà Nội v/v áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ không đúng quy định

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 287/TB-VKSTC ngày 26/11/2021 kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng hoán đổi quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo số 301/TB-VKSTC ngà y14/12/2021 của VKSND tối cao rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, hành chính

Riêng tư: Thông báo số 285/TB-VKSTC ngày 25/11/2021 của VKSND tối cao về chất lượng ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

Thông báo số 284/TB-VKSTC ngày 25/11/2021 của VKSND tối cao v/v rút kinh nghiệm vụ án hình sự Hội đồng Giám đốc Thẩm tòa án hủy bản án phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm

Thông báo số 281/TB-VKSTC ngày 23/11/2021 của VKSND tối cao tại v/v rút kinh nghiệm trong ngành kiểm sát nhân dân thông qua hoạt động điều tra, xác minh của cơ quan điều tra VKSND Tối Cao

Thông báo số 281/TB-VKSTC ngày 23/11/2021 của VKSND tối cao v/v rút kinh nghiệm số trong ngành KSND thông qua hoạt động điều tra, xác minh của cơ quan điều tra VKSND Tối Cao

Riêng tư: Thông báo số 79/TB-VC1-KDTM ngày 15/11/2021 của VKSND cấp cao rút kinh nghiệm về vi phạm trong giải quyết vụ án ” Tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản”

Riêng tư: Thông báo số 267/TB-VKSTC ngày 12/11/2021 của VKSND tối cao rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 76/TB-VC1-HS ngày 10/11/2021 của VKSND cấp cao tại Hà Nội về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 74/TB-VC1-V2 ngày 08/11/2021 của VKSND cấp cao đối với vụ án dân sự ” Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 73/TB-VC1-V3 ngày 04/11/2021 của VKSND cấp cao đối với vụ án D.N.N phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Thông báo rút kinh nghiệm số 279/TB-VKSTC ngày 19/11/2021 của VKSND tối cao đối với vụ án Phạm Văn Thắng phạm tội ” Mua bán trái phép chất ma túy” tại thành phố Hồ Chí Minh

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 229/TB-VKSTC ngày 18/10/2021 của VKSND tối cao đối với vụ án hình sự bị hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử Giám đóc thẩm hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 231/TB-VKSTC ngày 19/10/2021 của VKSND tối cao trong việc xây dựng cáo trạng của VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các vụ án thuộc thẩm quyền của cơ quan an ninh điều tra

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 71/TB-VC1-HS ngày 11/10/2021 của VKSND cấp cao1 về việc Hủy bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh C về hình phạt đối với Lý Văn Khâm để xét xử sơ thẩm lại

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 70/TB-VC1-HS ngày 11/10/2021 của VKSND cấp cao1về việc Hủy bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh C về hình phạt đối với Bế Thị Uyên để xét xử sơ thẩm lại

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 69/TB-VC1-DS ngày 08/10/2021 của VKSND cấp cao1 v/v yêu cầu độc lập, tuyên hợp đồng thế chấp vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp đồng vo hiệu trong vụ án dân sự