Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 271/TB-VKSTC ngày 19/12/2022 của VKSND tối cao về việc xử lý trường hợp làm giải con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để che giấu hành vi phạm tội khác

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 88/TB-VC1-HC ngày 30/11/2022 của VKSND cấp cao vụ án hình sự sơ thẩm bị huỷ do bỏ lọt hành vi phạm tội và tội phạm

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 260/TB-VKSTC ngày 30/11/2022 vụ án hình sự Hội đồng Giám đóc thẩm TAND tối cao huỷ bản án phúc thẩm, bản án sơ thẩm để xét xử lại

Riêng tư: Thông Báo rút kinh nghiệm 85/TB-VC1-HC ngày 11/11/2022 của VKSND cấp cao đối với quyết định hành chinh sơ thẩm có vi phạm bị huỷ án

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 81/TB-VC1-HC ngày 11/11/2022 của VKSND cấp cao vụ án hình sự sửa do có vi phạm trong việc áp dụng pháp luật dân sự, biện pháp tư pháp và án phí

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 78/TB-VC1-V4 ngày 08/11/2022 của VKSND cấp cao về vi phạm việc ban hành quyết định công nhận sự thảo thuận của các đương sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 77/TB-VC1-V4 ngày 03/11/2022 của VKS cấp cao về giải quyết vụ án về ” Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 75/TB-VC1-V4 ngày 03/11/2022 của VKSND cấp cao về vi phạm trong việc ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án ” Tranh chấp thừa kế Tài sản”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 223/TB-VKSTC ngày 31/10/2022 của VKSND tối cao về công tác kiểm sát thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Riêng tư: Thông báo thông báo rút kinh nghiệm 71/TB-VC1-V14 ngày 17/10/2022 của VKSND cấp cao v/v đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật trong định tội

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 70/TB-VC1-V14 ngày 13/10/2022 về vi phạm trong giải quyết án kinh doanh thương mại ” Tranh chấp hợp đồng tín dụng” liên quan đến việc tách yêu cầu giải quyết về Lãi Suất”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 204/TB-VKSTC ngày 07/10/2022 của VKSND tối cao về giải quyết khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ

Riêng tư: Thông báo số 65/TB-VC1-V3 ngày 28/9/2022 của VKSND cấp cao rút kinh nghiệm vụ án Đỗ Văn Mừng phạmb tội ” Trộm cắp tài sản” và tội ” Tàng trữ trái phép vật liệu Nổ”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 62/TB-VC1-V2 ngày 31/8/2022 của VKSND cấp cao đối với vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và Yêu Cầu Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 61/TB-VC1-KDTM ngày 29/8/2022 của VKSND cấp cao về vi phạm trong giải quyết vụ án ” Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 59/TB-VC1-V2 ngày 19/8/2022 của VKSND cấp cao đối với vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhựng quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 58/TB-VC1-V2 ngày 19/8/2022 của VKSND cấp cao đối với vụ án ly hôn, tranh cấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôm và dòi quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 55/TB-VC1-V2 ngày 03/8/2022 của VKSND cấp cao đối với vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 51/TB-VC1-V4 ngày 08/7/2022 của VKSND cấp cao về vi phạm trong việc ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 49/TB-VC1-V2 ngày 30/6/2022 của VKSND cấp cao về việc quyết định hình phạt đối với người chưa đủ 18 tuổi và phạm tội chưa đạt không chính xác

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 46/TB-CV1-V2 ngày 29/6/2022 của VKSND cấp cao đối với vụ Su Xin Hua phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 131/TB-VKSTC ngày 22/6/2022 của VKSND tối cao đối với vụ án hình sự đã xét xử theo thủ tục giám Đốc thẩm

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 135 /TB-VKSTC ngày 29/6/2022 của VKSND tối cao trong việc trực tiếp kiểm sát đột xuất hoạt động thi hành án dân sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 126/TB-VKSTC vụ án Bùi Hữu Đa và Nguyễn Cửu thị thiên Hương phạm tội “Tổ chức đánh bạc” ở Đăk Lắk

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 35/VC1-V3 ngày 27/5/2022 của VKSND cấp cao đối với vụ án Nguyễn Văn Đạo phạm tội “Trộm cắp tài sản”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 31/TB-VC1-HS ngày 27/5/2022 của VKSND cấp cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC1-V2 ngày 31/5/2022 của VKSND cấp cao về vụ án “Tranh chấp hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hủy văn bản công chứng”

Riêng tư: Thông báo 24/TB-VC1-V2 ngày 29/4/2022 của VKSND tối cao rút kinh nghiệm về vụ án ” Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu tháo dỡ tài sản hủy quyết định cá biệt

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 87/TB-VKSTC ngày 22/4/2022 của VKSND tối cao đối với vụ án Nguyễn Đỗ bình và đồng phạm, phạm tội ” Đánh bạc” tại Thành phố Hồ chí Minh

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 22/TB-VC1-HC ngày 22/4/2022 của VKSND cấp cao đối với quyết định sơ thẩm có vi phạm bị cấp phúc thẩm hủy quyết định

Riêng tư: Thông báo 21/TBRKN-VC1-HS ngày 21/4/2022 của VKSND cấp cao rút kinh nghiệm trong việc không áp dụng chính sách hình sự có lợi cho người phạm tội

Riêng tư: Thông báo 84/TB-VKSTC ngày 19/4/2022 của VKSND tối cao rút kinh nghiệm đối cới vụ án Mạc thị Lê Quyên phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xẩy ra tại nghệ An

Hướng dẫn số 25/HD-VKSTC ngày 18/4/2022 của VKSND tối cao về một số nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về ” Tranh chấp hợp đồng tín dụng”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 15/TB-VC1 ngày 17/3/2022 của VKSND cấp cao tại Hà Nội v/v áp dụng hình phạt và xử lý vật chứng không đúng quy định

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 36/TB-VKSTC ngày 16/02/2022 của VKSND tối cao về phát hiện vi phạm của bản án, quyết định của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính để thực hiện quyền kháng nghị

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 13/KN-VC1-HS ngày 25/1/2022 của VKSND cấp cao tại Hà Nội v/v đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ dẫn đến bỏ lọt hành vi phạm tội

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 11/TB-VC1-V2 ngày 12/01/2022 của VKSND Cấp cao tại Hà Nội về vụ án “Bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 10/TB-VC1 ngày 11/01/2022 của VKSND Cấp cao tại Hà Nội v/v áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ không đúng quy định

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 287/TB-VKSTC ngày 26/11/2021 kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng hoán đổi quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo số 301/TB-VKSTC ngà y14/12/2021 của VKSND tối cao rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, hành chính