VKSND tỉnh Yên Bái – 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác tuyên...

Trong những năm qua, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành,...

VKSND tỉnh Yên Bái tập huấn kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về hình sự

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nên lớp tập huấn được tổ chức học trực tuyến qua phần mềm Zoom, kết nối điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội với 09 điểm cầu tại VKSND...

VKSND huyện Văn Yên thực hiện số hóa vụ án hình sự

Tham dự phiên tòa có các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên và Thẩm phán, Thư ký Tòa án nhân dân cùng cấp. Theo cáo trạng của Viện kiểm...

Người Viện trưởng thắp sang lên ngọn lửa đam mê với nghề

Đồng chí Trần Ngọc Quang  sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống trong ngành Kiểm sát nhân dân, bố đồng chí nguyên là cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn. Ngay...

VKSND huyện Văn Yên trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

Qua nghe đồng chí Trần Thế Hằng - Phó Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Văn Yên báo cáo công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm từ ngày 01/12/2020 đến ngày 05/10/2021và trực tiếp...

VKSND tỉnh Yên Bái trao quà cho nhân dân xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên và hưởng ứng “Ngày thứ 7 cùng dân”

Thay mặt lãnh đạo, công chức, người lao động VKSND tỉnh Yên Bái, đồng chí Viện trưởng Nguyễn Hoài Nam đã trao tặng bà con nhân dân xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên số tiền 20.000.000 đồng, chỉnh trang, trồng...