VKSND huyện Văn Yên

Viện kiểm sát Văn Yên

Văn Yên là một huyện vùng núi phía Bắc của tỉnh Yên Bái, được thành lập ngày 01/3/1965 theo Quyết định số 177 ngày 16/12/1964 của Hội đồng Chính phủ. Có tọa độ địa lý 104º23′ đến 104º23′ độ kinh Đông và từ 21º50’30” đến 22º12′ vĩ độ Bắc. Phía Đông giáp huyện Lục Yên, Yên Bình, phía Tây giáp huyện Văn Chấn, phía Nam giáp huyện Trấn Yên, phía Bắc giáp huyện Văn Bàn, huyện Bảo Yên – tỉnh Lào Cai. Tổng diện tích đất tự nhiên 1.391,54 km2, có 12 dân tộc anh em sống rải rác đan xen trên 24 xã và 1 thị trấn. Cùng với việc thành lập huyện các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tư pháp trong đó có VKSND cũng được thành lập, trụ sở được đặt tại khu sơ tán là xã Ngòi A với tổng biên chế là 03 người, Viện trưởng đầu tiên là ông Đỗ Văn Tám. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, hiện nay Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên có trụ sở đặt tại Tổ dân phố số 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên với 13 cán bộ, công chức và người lao động. Trong đó có 10 biên chế bao gồm: 01 Viện trưởng, 02 Phó Viện trưởng, 05 Kiểm sát viên, 01 kiểm tra viên, 01 kế toán và 03 hợp đồng lao động.

Về cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ: Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên bao gồm Văn phòng, bộ phận hình sự, bộ phận dân sự và thi hành án dân sự, bộ phận giải quyết khiếu nại tố cáo. Trong đó, Viện trưởng là người đứng đầu chịu trách nhiệm chung của toàn đơn vị, các Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trong từng mảng công tác phụ trách được Viện trưởng phân công. Các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Kế toán và hợp đồng lao động chịu trách nhiệm trước Viện trưởng, Phó Viện trưởng về công việc được giao.

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên đã không ngừng nỗ lực hết mình, khắc phục khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hằng năm, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên đều đạt thành tích tập thể lao động tiên tiến, đặc biệt, năm 2013 Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối”. Từng cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị luôn nêu cao tinh thần tự giác và đoàn kết trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, tích cực và sáng tạo trong tất cả các mặt công tác nhằm đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội.