VKSND huyện Yên Bình

Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình là đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Yên Bái, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện. Trải qua 58 năm, từ những ngày sơ khai Viện KSND huyện Yên Bình chỉ có 1 cán bộ là đồng chí Hà Đình Giai làm công tác kiểm sát. Năm 1962, đồng chí Lương Đình Hoan – Bí thư Đảng ủy xã Ẩm Phước, Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy được Huyện ủy Yên Bình cử sang giữ chức vụ Viện trưởng (1962-1968). Kế tiếp đó là các đồng chí Viện trưởng Ngôn Đình Nghi (1968-1983); Hà Xuân Khoát (1983-1988); Mông Văn Toàn (1988-2001); Lương Huy Túc (2001-2008); Lê Xuân Hùng (2008-2018), Ngô Chí Cường (2018 đến nay).

Cùng với thời gian và sự phát triển, biên chế của đơn vị cũng dần được tăng thêm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ không ngừng hoàn thiện. Hiện nay, đơn vị có tổng 14 biên chế và 3 cán bộ hợp đồng 68, trong đó làm công tác nghiệp vụ có: 01 Kiểm sát viên trung cấp, 06 Kiểm sát viên sơ cấp, 01 kiểm tra viên và 05 chuyên viên.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật. Viện KSND huyện Yên Bình là đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đơn vị đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Viện kiểm sát tối cao, UBND huyện, nhiều năm được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối.

VKSND huyện Yên Bình luôn phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao đề ra, thực hiện đầy đủ hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 37/2012/QH13 và Nghị quyết 63/2013/QH13 của Quốc hội; Thực hiện các nhiệm vụ mà Ban cán sự đảng Viện kiểm sát tỉnh và Huyện ủy giao. Công tác tổ chức cán bộ được đơn vị quan tâm thường xuyên, phân công trách nhiệm cụ thể, tăng cường kiểm tra công việc giao cho cán bộ, công chức; đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ. Hàng năm đơn vị đều được tặng thưởng những thành tích đáng kể, được Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh tặng Bằng khen; Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua khối; Tậpthểlao động xuất sắc; nhiều bằng khen, giấy khen khác cho tập thể và cá nhân.

VKS Yên Bình