Đảng bộ VKSND tỉnh

Giới thiệu chung

Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các mặt công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ (gọi tắt là Đảng ủy) làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đảng ủy viên chịu trách nhiệm trước Đảng ủy khối và Đảng uỷ cơ quan về chức trách, nhiệm vụ được phân công. Đảng ủy có chức năng, nhiệm vụ:

Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;

Xây dựng Nghị quyết và lãnh đạo thực hiện; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng;

Thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; phát triển đảng viên; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và chấp hành Điều lệ Đảng.

Cơ cấu tổ chức

Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái hiện có 8 Chi bộ với 57 đảng viên. Hiện nay Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 có 6 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ có 3 đồng chí.

Bí thư Đảng uỷ: Đồng chí Nguyễn Hoài Nam – Viện trưởng.