VKSND huyện Lục Yên

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên được thành lập từ năm 1960, trải qua các giai đoạn lịch sử, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó:

Từ năm 1960- 1980: thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước địa phương, các nhân viên cơ quan nhà nước và công dân.

Từ năm 1980- 2002: thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật và thực hành quyền công tố trong phạm vi, trách nhiệm của mình.

Từ năm 2002 đến 2014: tập trung thực hiện chức năng của ngành là thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Năm 2014, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ 01/6/2015, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên đã tổ chức triển khai và tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành là: thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện Lục Yên.

Là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, cơ cấu Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên gồm 03 bộ phận: Bộ phận hình sự thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự; Bộ phận dân sự thực hiện công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại, hành chính, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật và kiểm sát thi hành án dân sự; Bộ phận văn phòng tổng hợp và kiểm sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Hiện tại, đơn vị có 12 cán bộ, công chức, người lao động. Trong đó: Viện trưởng, 1 Phó viện trưởng, 4 Kiểm sát viên, 2 chuyên viên, 1 kế toán và 3 cán bộ hợp đồng theo Nghị định 68/CP. Về trình độ chuyên môn: trình độ đại học 9 đồng chí; trình độ cao học 1 đồng chí; trình độ cao đẳng 1 đồng chí. Về trình độ chính trị: Cao cấp 1 đồng chí, trung cấp 3 đồng chí; sơ cấp 2 đồng chí.

Hiện nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên do đồng chí: Hoàng Văn May là Viện trưởng; đồng chí Lý Văn Tâm là Phó Viện trưởng.

* Các đồng chí Viện trưởng qua các thời kỳ:

– Đồng chí Nguyễn Quang Khải (1960-1963).

– Đồng chí: Lê Thế Hán (1964-1967);

– Đồng chí: Vi Xuân Kiều (1968-1980);

– Đồng chí: Hoàng Đức Phong (1981-1985);

– Đồng chí: Nguyễn Đức Diệu (1986-1991, 2003-2008);

– Đồng chí: Lân Ngọc Viên (1992-2003);

– Đồng chí: Hà Quốc Đoàn (2009 – 2019).

– Đồng chí: Hoàng Văn May (2020 đến nay)

Đến nay Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên đã có bề dày truyền thống 60 năm kể từ khi thành lập. Thời gian đầu mới thành lập điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên còn ít và còn chưa được đào tạo cơ bản, song cùng với thời gian, để phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và đáp ứng nhiệm vụ công tác kiểm sát trong giai đoạn mới, hiện nay đơn vị đã được Ngành trang bị khá toàn diện về trụ sở làm việc, trang thiết bị phục vụ chuyên môn như: máy vi tính, máy quay phim, chụp ảnh, máy ghi âm, xe ô tô, thiết bị thu phát truyền hình hội nghị trực tuyến, tủ đựng tài liệu….được đầu tư đầy đủ hơn, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ công tác.

Nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên qua các thời kỳ, đơn vị đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát hiện và xử lý, kháng nghị, kiến nghị khắc phục các vi phạm, tội phạm trên địa bàn huyện, đảm bảo pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất, góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống vi phạm và tội phạm tại địa phương. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, góp sức nhỏ bé xây dựng quê hương Lục Yên ngày càng phát triển vững mạnh, giàu đẹp. Với những thành tích đã đạt được tập thể và các cá nhân trong đơn vị đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, VKSND tối cao, UBND tỉnh, huyện…

Trong giai đoạn hiện nay với phương trâm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” tập thể cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được và nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác của Ngành, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.