VKSND huyện Văn Chấn

1. Giới thiệu chung

Văn Chấn là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Yên Bái, phía Bắc giáp huyện Mù Cang Chải, phía Đông giáp huyện Văn Yên và Trấn Yên, phía Tây giáp huyện Trạm Tấu, phía Nam giáp tỉnh Sơn La. Diện tích hiện tại của huyện Văn Chấn là 112.900,00 ha, có 24 đơn vị hành chính gồm 21 xã, 03 thị trấn;dân số là 117.690 người với 18 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn.

2. Sơ lược về đơn vị

VKSND huyện Văn Chấn được thành lập năm 1963, là đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Nghĩa Lộ, biên chế ban đầu có 3 đồng chí, Viện trưởng là đồng chí Lường Văn Chèn.

Năm 1976, hợp nhất 3 tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lào Cai thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nhập vào huyện Văn Chấn và VKSND huyện Văn Chấn hợp nhất có 7 đồng chí. Đồng chí Hoàng Ngôn làm Viện trưởng.

Năm 1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn được tách ra làm 2 tỉnh là Yên Bái và Lào Cai, năm 1995 VKSND huyện Văn Chấn được chia tách thành 2 đơn vị là VKSND thị xã Nghĩa Lộ và VKSND huyện Văn Chấn với biên chế 6 đồng chí do đồng chí Trần Mạnh Phương làm Viện trưởng.

Năm 2005, đồng chí Trần Mạnh Phương nghỉ hưu, đồng chí Bùi Ngọc Thân được bổ nhiệm làm Viện trưởng.

Năm 2009, đồng chí Bùi Ngọc Thân được điều động đến công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,đồng chí Trần Ngọc Quang được bổ nhiệm làm Viện trưởng.

Từ ngày 01/11/2019 đến nay, đồng chí Ngô Thành Long là Viện trưởng.

VKSND huyện Văn Chấn là đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đơn vị đã được tặng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của VKSND tối cao, UBND tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, nhiều năm được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối.

3. Chức năng nhiệm vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Chấn là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

4. Cơ cấu tổ chứcViện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn có 13 đồng chí gồm: Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 06 đồng chí; Chuyên viên: 02 đồng chí và 03 người lao động theo hợp đồng 68.

Lãnh đạo Viện gồm 03  đồng chí: Viện trưởng là đồng chí Ngô Thành Long; Các Phó Viện trưởng: đồng chí Phạm Quang Khải và Ngô Tiến Tân.

5. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở: tổ dân phố Hồng Sơn, Thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163.874.071

Gmail: vksvc@gmail.com