Phòng 9

  1. Những nét sơ lược

Thời gian đầu thành lập Ngành, công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự luôn được xác định là khâu công tác quan trọng, lãnh đạo Viện đã phân công cán bộ, Kiểm sát viên đảm nhiệm. Năm 1981, thực hiện Luật Tổ chức VKSND, Phòng Kiểm sát xét xử dân sự VKSND tỉnh Hoàng Liên Sơn được thành lập. Tháng 10 năm 1991, chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái, Phòng kiểm sát xét xử dân sự tỉnh Yên Bái được thành lập.

Trải qua 60 năm thành lập và trưởng thành, từ việc thành lập tổ, bộ phận nay công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự đã trở thành một phòng nghiệp vụ đảm nhiệm khâu công tác quan trọng nhất của Ngành, được lãnh đạo Viện hết sức quan tâm; tập thể Phòng gắn bó đoàn kết, thống nhất trong hoạt động, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt và xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. Nhiều năm tập thể Phòng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu thi đua khối được VKSND tối cao, VKSND tỉnh và Chính quyền địa phương công nhận, khen thưởng.

– Những thành tích nổi bật:

+ Hai lần được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2004 và năm 2012;

+ Nhiều lần được VKSNDTC tặng cờ thi đua dẫn đầu khối (năm 2010, 2011, 2012, 2018, 2019), được  Viện trưởng VKSND tối cao, VKSND tỉnh, UBND tỉnh  khen thưởng cho tập thể Lao động xuất sắc;

+ Nhiều lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát, Lao động tiên tiến được tặng Bằng khen, Giấy khen.

– Các đồng chí lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ: Đồng chí Vũ Đình Thông (cán bộ theo dõi công tác dân sự: 1961-1970; Phụ trách bộ phận:1971-1980); đồng chí Lương Thế Hưng (1981-1984); đồng chí Hoàng Hữu Nhân (Phó Trưởng phòng phụ trách: 1985-1987); đồng chí Bùi Thị Nhung (1988-1991); đồng chí Lưu Hồng Lực (1992-1995); đồng chí Hà Kim Thành (1996-1997); đồng chí Chu Thị Minh Châu (1998-2005); đồng chí Lê Thu Hà (2006-3/2012); đồng chí Chu Thị Phương Mai (4/2012-3/2016); đồng chí Phạm Long vân (4/2016-2/2020); đồng chí Chu Thị Phương Mai (2/2020 1/2021), đồng chí Phạm Thị Nguyệt (4/2020 đến nay).

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định tại Điều 107 Hiến pháp và Điều 4, Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Phòng có chức năng kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tham mưu ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm của Toà án cùng cấp và cấp dưới, thông báo rút kinh nghiệm trong kiểm sát giải quyết án;

Xây dựng Chương trình công tác năm, kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ. Trả lời thỉnh thị, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát cấp huyện; Kiểm sát chặt chẽ bản án, quyết định của Tòa án cùng cấp và cấp huyện, kịp thời phát hiện vi phạm để kiến nghị và kháng nghị; Giải quyết đơn, thư khiếu nại thuộc thẩm quyền; Giải quyết các việc khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

  1. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng hiện tại là 8 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 5 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 01 đồng chí; chuyên viên:  01 đồng chí; cán sự: 01 đồng chí).

Trưởng phòng: đồng chí Phạm Thị Nguyệt