VKSND TP Yên Bái

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

Được thành lập tháng 4 năm 1961 với 1 cán bộ vừa làm lãnh đạo, vừa làm chuyên môn, không có trụ sở, phương tiện làm việc, song gắn trách nhiệm nặng nề: kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố Nhà nước làm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, pháp chế được giữ vững  với phương châm: vừa chiến đấu vừa xây dựng con người và nghiệp vụ chuyên môn.

Trải qua 59 năm xây dựng, phát triển, Viện kiểm sát nhân dân thành phố không ngừng phát triển và tưởng thành cả về tổ chức bộ máy và chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện tại, Viện kiểm sát nhân dân thành phố có 20 đồng chí; trong đó 100% có trình độ đại học trở lên về chuyên môn, 10 đồng chí có trình độ từ trung cấp đến cao cấp lý luận chính trị, 100% cán bộ chuyên môn là đảng viên. 

Hàng năm đơn vị luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.Nhiều năm liền đơn vị đạt tập thể dẫn đầu phong trào thi đua khối, Chi bộ, cơ quan, Công đoàn đạt danh hiệu:“Trong sạch vững mạnh”, cá nhân nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng của tỉnh và của ngành.

Với vinh dự lớn, song trách nhiệm cũng hết sức nặng nề. Tập thể lãnh đạo và cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố luôn nêu cao quyết tâm chính trị, tiếp tục phấn đấu phát huy truyền thống của ngành, của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mỗi cán bộ kiểm sát viên luôn rèn luyện xứng đáng với Mười chữ vàng mà Bác Hồ đã căn dặn: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” ./.