Phòng 7

Sơ lược quá trình phát triển:

Cùng với sự phát triển và trưởng thành của ngành Kiểm sát nhân dân, trong 60 năm qua, tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự có nhiều thay đổi về tên gọi cũng như đội ngũ lãnh đạo và kiểm sát viên. Giai đoạn đầu, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ có bộ phận thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; đến năm 1980, Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự được thành lập do đồng chí Lương Thế Hưng làm Trưởng phòng; từ năm 1984 – 1989, đồng chí Triệu Viết Hanh được bổ nhiệm Trưởng phòng; từ năm 1992 – 1995, với tên gọi là Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử và thi hành án hình sự do đồng chí Ngô Quốc Kiệm làm Trưởng phòng; đến cuối năm 1993, bộ phận Thi hành án được tách ra thành lập phòng nghiệp vụ riêng; từ năm 1996 – 2002, đồng chí Trần Cảnh Hưng được bổ nhiệm là Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự (Phòng 3); từ năm 2002 – 2006, Trưởng phòng 3 là đồng chí Nguyễn Quang Kỳ; từ năm 2006 – 2009, đồng chí Nguyễn Quang Vinh được bổ nhiệm là Trưởng phòng; từ năm 2010 – 2018, đồng chí Ngô Đức Chi được điều động, bổ nhiệm là Trưởng phòng. Từ ngày 01/6/2015, Phòng được đổi tên là phòng Thực hành quyền công tố và  kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7); từ tháng 12/2018 đến tháng 10/2019, đồng chí Hà Đình Hiền được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng 7; từ 01/11/2019, đồng chí Trần Minh Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng 7.

Chức năng, nhiệm vụ:

Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên tòa phúc thẩm hình sự do TAND tỉnh Yên Bái xét xử; tham mưu đề xuất với lãnh đạo Viện kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định hình sự của TAND cấp huyện thuộc tỉnh Yên Bái; kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo công tác KSXXHS đối với VKSND cấp huyện; kiến nghị với TAND cùng cấp và cấp dưới khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử; phối hợp với các phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh hướng dẫn áp dụng pháp luật đối với VKSND cấp huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh phân công.

Cơ cấu tổ chức:

Tổng số biên chế của Phòng 7 hiện có 07 đồng chí (01 đồng chí có quyết định nghỉ hưu từ 01/7/2020), trong đó: Kiểm sát viên trung cấp 06 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp 01 đồng chí.

Trưởng phòng: Đồng chí Trần Minh Tuấn.

Phó Trưởng phòng: 02 đồng chí (Phạm Thị Thu Hà, Hoàng Quốc Trường)

Thông tin liên hệ:

Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3852282