STT Trích yếu Tải về
1

Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng chống TN, TC trong ngành KSND

tải xuống
2

Kế hoạch sơ tuyển ĐHKS Hà Nội năm 2023

tải xuống
3

Thông báo VKSND tỉnh Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2023

tải xuống
4

Kế hoạch tổ chúc Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trong ngành Kiểm sát nhân dân

tải xuống
5

VKSND tối cao Hướng dẫn sơ đồ hóa nội dung vụ án hình sự

tải xuống
6

Công văn, Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề ” Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022-2023

tải xuống
7

Thư mời viết bài cho Chuyên mục suy đoán vô tội

tải xuống
8

Công văn triển khai “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT” năm 2022

tải xuống
9

Hướng dẫn số 25/HD-VKSTC ngày 18/4/2022 của VKSND tối cao về một số nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về ” Tranh chấp hợp đồng tín dụng”

tải xuống
10

Công văn về việc hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII – năm 2022

tải xuống
11

Thể lệ Cuộc thi xây dựng báo cáo bằng phương pháp trình chiếu, sơ đồ hóa

tải xuống
12

Kế hoạch thực hiện các hoạt động nhằm bồi dưỡng, tiếp cận phương pháp báo cáo bằng hình thức trình chiếu, sơ đồ hóa

tải xuống
13

Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 01/03/2022 của VKSND tối cao về công tác thanh tra trong ngành KSND

tải xuống
14

Công văn số 256/VKSTC-V14 ngày 25/01/2022 của VKSND tối cao v/v giải đáp một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, viện kiểm sát cấp dưới

tải xuống
15

Công văn 5200/VKSTC-C2 ngày 28/12/2021 của VKSND tối cao v/v trả lời kiến nghị, đề xuất công tác thống kê và công nghệ thông tin qua tổng kết công tác năm 2021

tải xuống
16

Hương dẫn số 37/HD-VKSTC ngày 28/12/2021 của VKSND tối cao sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức trong ngành KSND

tải xuống
17

Công văn số 5173/VKSTC-V11 ngày 27/12/2021 của VKSND tối cao V/v giải đáp khó khăn, vướng mắc qua tổng kết công tác năm 2021

tải xuống
18

Công văn số 951/C3-TMTH ngày 16/12/2021 của Cục Kế hoạch – Tài chính v/v tham mưu giải đáp vướng mắc của VKSND các cấp

tải xuống
19

Công văn 5172/VKSTC-V11 ngày 27/12/2021 của VKSND tối cao về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc qua tổng kết công tác năm 2021

tải xuống
20

Công văn số 5015/VKSTC-V11 về việc giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát THADS, HC

tải xuống
Pages:123456101112