STT Trích yếu Tải về
1

Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2023

tải xuống
2

Công khai tinh hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2023

tải xuống
3

Quyết định v/v công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023 của VKSND tỉnh Yên Bái

tải xuống
4

Thông báo đấu giá tài sản

tải xuống
5

Quyết định bàn giao, quản lý và sử dụng tài sản công VKSND tỉnh Yên Bái năm 2023

tải xuống
6

Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 vòng 2 và thủ tục phúc khảo (Cụm thứ hai tại VKSND tỉnh Phú Thọ)

tải xuống
7

Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước VKSND tỉnh Yên Bái năm 2022

tải xuống
8

Quyết định v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023 VKSND tỉnh Yên Bái

tải xuống
9

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của VKSND tỉnh Yên Bái

tải xuống
10

Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng chống TN, TC trong ngành KSND

tải xuống
11

Kế hoạch sơ tuyển ĐHKS Hà Nội năm 2023

tải xuống
12

Thông báo VKSND tỉnh Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2023

tải xuống
13

Kế hoạch tổ chúc Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trong ngành Kiểm sát nhân dân

tải xuống
14

VKSND tối cao Hướng dẫn sơ đồ hóa nội dung vụ án hình sự

tải xuống
15

Công văn, Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề ” Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022-2023

tải xuống
16

Thư mời viết bài cho Chuyên mục suy đoán vô tội

tải xuống
17

Công văn triển khai “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT” năm 2022

tải xuống
18

Hướng dẫn số 25/HD-VKSTC ngày 18/4/2022 của VKSND tối cao về một số nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về ” Tranh chấp hợp đồng tín dụng”

tải xuống
19

Công văn về việc hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII – năm 2022

tải xuống
20

Thể lệ Cuộc thi xây dựng báo cáo bằng phương pháp trình chiếu, sơ đồ hóa

tải xuống
Pages:123456111213