STT Trích yếu Tải về
1

Công văn theo dõi, quản lý, giải quyết hồ sơ vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

tải xuống
2

Công văn vè việc thực hiện Quy định quản lý hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ và hồ sơ vụ án tạm đình chỉ

tải xuống
3

Công văn thực hiện nghiêm túc Quy định về trực ngoài giờ hành chính

tải xuống
4

Công văn triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu cơ bản theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC

tải xuống
5

Quyết định ban hành Nội quy trực nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

tải xuống
6

Công văn về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

tải xuống
7

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành

tải xuống
8

Công văn phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” đợt III năm 2020

tải xuống
9

Công văn về tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19

tải xuống
10

Công văn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15 của TTCP

tải xuống
11

Công văn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

tải xuống
12

Công văn v/v tiếp tục thực hiện phòng, chống covid-19

tải xuống
13

Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

tải xuống
14

Thông tư số 24 ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về ban hàn biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

tải xuống
15

Kế hoạch ứng phó chi tiết của “Tình huống 2” – Khi có trường hợp nhiễm vi rút COVID-19 đầu tiên xâm nhập vào địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
16

Kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới

tải xuống
17

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

tải xuống
18

Công văn số 836-CV/ĐUK ngày14/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

tải xuống
19

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Yên Bai v/v bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh YB ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014-2018

tải xuống
20

Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Yên Bái về ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống