STT Trích yếu Tải về
1

Công văn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

tải xuống
2

Công văn v/v tiếp tục thực hiện phòng, chống covid-19

tải xuống
3

Công văn về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

tải xuống
4

Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

tải xuống
5

Thông tư số 24 ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về ban hàn biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

tải xuống
6

Kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới

tải xuống
7

Kế hoạch ứng phó chi tiết của “Tình huống 2” – Khi có trường hợp nhiễm vi rút COVID-19 đầu tiên xâm nhập vào địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
8

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

tải xuống
9

Công văn số 836-CV/ĐUK ngày14/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

tải xuống
10

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Yên Bai v/v bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh YB ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014-2018

tải xuống
11

Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Yên Bái về ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
12

Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
13

Công văn số 444/CV-HĐPH ngày 08/5/2019 của Hội đồng phối hợp PB GDPL về việc Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực truyến năm 2019

tải xuống
14

Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
15

Gợi ý trả lời Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
16

Nghị quyết 79/2019/QH14 về phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

tải xuống
17

Luật Đầu tư công 2019

tải xuống
18

Nghị quyết 78/2019/QH14 Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020

tải xuống
19

Luật Đầu tư công 2019

tải xuống
20

Nghị quyết 76/2019/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

tải xuống