STT Trích yếu Tải về
1

Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

tải xuống
2

Thông tư số 24 ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về ban hàn biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

tải xuống
3

Kế hoạch ứng phó chi tiết của “Tình huống 2” – Khi có trường hợp nhiễm vi rút COVID-19 đầu tiên xâm nhập vào địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
4

Kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới

tải xuống
5

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

tải xuống
6

Công văn số 836-CV/ĐUK ngày14/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

tải xuống
7

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Yên Bai v/v bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh YB ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014-2018

tải xuống
8

Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Yên Bái về ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
9

Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
10

Công văn số 444/CV-HĐPH ngày 08/5/2019 của Hội đồng phối hợp PB GDPL về việc Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực truyến năm 2019

tải xuống
11

Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
12

Gợi ý trả lời Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
13

Luật Đầu tư công 2019

tải xuống
14

Nghị quyết 76/2019/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

tải xuống
15

Luật Thi hành án hình sự 2019

tải xuống
16

Nghị quyết 75/2019/QH14 bổ sung Nghị quyết 81 thi hành Luật Tổ chức Tòa án

tải xuống
17

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

tải xuống
18

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

tải xuống
19

Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019

tải xuống
20

Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông

tải xuống