STT Trích yếu Tải về
1

Công văn số 836-CV/ĐUK ngày14/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

tải xuống
2

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Yên Bai v/v bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh YB ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014-2018

tải xuống
3

Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Yên Bái về ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
4

Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
5

Gợi ý trả lời Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
6

Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
7

Công văn số 444/CV-HĐPH ngày 08/5/2019 của Hội đồng phối hợp PB GDPL về việc Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực truyến năm 2019

tải xuống
8

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”

tải xuống
9

Nghị quyết 81/2019/QH14 thành lập Đoàn giám sát pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

tải xuống
10

Nghị quyết 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 khóa XIV

tải xuống
11

Luật Giáo dục 2019

tải xuống
12

Nghị quyết 82/2019/QH14 nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý đất đai tại đô thị

tải xuống
13

Luật Kiến trúc 2019

tải xuống
14

Nghị quyết 84/2019/QH14 về Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

tải xuống
15

Luật Quản lý thuế 2019

tải xuống
16

Nghị quyết 79/2019/QH14 về phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

tải xuống
17

Luật Đầu tư công 2019

tải xuống
18

Nghị quyết 78/2019/QH14 Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020

tải xuống
19

Luật Đầu tư công 2019

tải xuống
20

Nghị quyết 76/2019/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

tải xuống