STT Trích yếu Tải về
1

Luật An ninh mạng năm 2018

tải xuống
2

Luật tố cáo năm 2018

tải xuống
3

Luật sửa đổi bổ sung của Luật thể dục thể thao năm 2018

tải xuống
4

Luật đo đạc, bản đồ năm 2018

tải xuống
5

Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

tải xuống
6

Ban hành Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan THTT trong thực hiện một số quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

tải xuống
7

170 mẫu văn bản trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, điều tra và truy tố.

tải xuống
8

Luật: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

tải xuống
9

Nghị quyết số 41/2017/QH14

tải xuống
10

Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

tải xuống
11

Kế hoạch số 32/KH-TLĐ về việc tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 – 2018

tải xuống
12

Công văn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

tải xuống
13

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

tải xuống
14

Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

tải xuống
15

Nghị quyết Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13

tải xuống
16

Quyết định ban hành quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020

tải xuống
17

Kế hoạch Hoạt động công tác Bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2017

tải xuống
18

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Yên Bái (27/7/1947- 27/7/2017)

tải xuống
19

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Yên Bái

tải xuống
20

Kế hoạch Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Yên Bái năm 2017

tải xuống