Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Thể lệ số 288/TL-BTC ngày 28/3/2019 của Ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu bộ luật hình sự về  cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tải thể lệ cuộc thi tại đây

Nghị quyết 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 khóa XIV
Luật Giáo dục 2019
Nghị quyết 82/2019/QH14 nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý đất đai tại đô thị
Luật Kiến trúc 2019
Nghị quyết 84/2019/QH14 về Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
Luật Quản lý thuế 2019
Nghị quyết 79/2019/QH14 về phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Luật Đầu tư công 2019
Nghị quyết 78/2019/QH14 Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020
Luật Đầu tư công 2019