Thông báo lịch thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát VKSND tỉnh Yên Bái đợt 2 năm 2023
Quyết định v/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I/2023 của VKSND tỉnh Yên Bái
Thông báo kết quả thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 1) và thủ tục phúc khảo
Quyết định v/v công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2024
Thông báo về danh sách thí sinh dủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức Nghiệp vụ Kiểm sát VKSND tỉnh Yên Bái năm 2023 ( Đợt 2) – Vòng 1
Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2023
Công khai tinh hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2023
Thông báo về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2023 VKSND tỉnh Yên Bái
Thông báo sơ tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát
Quyết định v/v công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023 VKSND tỉnh Yên Bái