Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tải Kế hoạch tại đây

Nghị quyết 79/2019/QH14 về phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Luật Đầu tư công 2019
Nghị quyết 78/2019/QH14 Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020
Luật Đầu tư công 2019
Nghị quyết 76/2019/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020
Luật Thi hành án hình sự 2019
Nghị quyết 75/2019/QH14 bổ sung Nghị quyết 81 thi hành Luật Tổ chức Tòa án
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019