STT Trích yếu Tải về
1

Tài liệu về VKSND tỉnh Yên Bái 60 năm xây dựng và phát triển

tải xuống
2

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

tải xuống
3

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

tải xuống
4

Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

tải xuống
5

Quyết định về ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản công

tải xuống
6

Công văn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND

tải xuống
7

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản là máy móc, thiết bị

tải xuống
8

Công văn v/v quản lý, kiểm tra, đánh giá việc đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can

tải xuống
9

Công văn theo dõi, quản lý, giải quyết hồ sơ vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

tải xuống
10

Công văn vè việc thực hiện Quy định quản lý hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ và hồ sơ vụ án tạm đình chỉ

tải xuống
11

Công văn thực hiện nghiêm túc Quy định về trực ngoài giờ hành chính

tải xuống
12

Công văn triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu cơ bản theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC

tải xuống
13

Quyết định ban hành Nội quy trực nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

tải xuống
14

Công văn về tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19

tải xuống
15

Công văn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15 của TTCP

tải xuống
16

Công văn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

tải xuống
17

Công văn v/v tiếp tục thực hiện phòng, chống covid-19

tải xuống
18

Công văn về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

tải xuống
19

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành

tải xuống
20

Công văn phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” đợt III năm 2020

tải xuống