STT Trích yếu Tải về
1

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

tải xuống
2

Luật phí, lệ phí 2015

tải xuống
3

Bộ luật dân sự 2015

tải xuống
4

Chỉ thị về việc triển khai thi hành 7 bộ luật, luật mới được Quốc hội thông qua liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân

tải xuống
5

Kế hoạch số 05/KH-VKSTC về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 12/01/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao

tải xuống
6

Quyết định về việc ban hành “Quy định quy mô, tiêu chuẩn trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân các cấp”

tải xuống
7

Điều lệ Hội thi thể thao “Mừng Đảng, Mừng Xuân, mừng Đất nước quê hương đổi mới”

tải xuống
8

V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái

tải xuống
9

Công văn về việc ứng dụng truyền hình hội nghị vào triển khai nhiệm vụ công tác 2015

tải xuống
10

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945-30/6/2015)

tải xuống
11

Kế hoạch tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015

tải xuống
12

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến ngành kiểm sát nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (Sửa Đổi)

tải xuống
13

Công văn về việc phổ biến chuyên đề tranh tụng trên Website

tải xuống
14

Công văn về việc triển khai cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành KSND

tải xuống
15

Thông báo – Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày giải phòng Thủ đô

tải xuống
16

Thông báo – Tài liệu tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam

tải xuống
17

Nghị định quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng năm 2013

tải xuống
18

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 141/2011/TT-BTC

tải xuống
19

Dự thảo luật tổ chức Tòa án nhân dân

tải xuống
20

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

tải xuống
Pages:1239101112