Hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái

Với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức về vai trò vị thế và những bài học kinh nghiệm trong 61 năm qua của Đảng bộ, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần phấn đấu xây dựng Đảng bộ  ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã ban hành hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 21/10/2016 về việc hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái (10/11/1955- 10/11/2016)

Tải văn bản hướng dẫn tại đây

Kế hoạch tuyên truyền công tác phòng ngừa tội phạm mua bán người 4 tháng cuối năm 2016
THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG CÔNG CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT YÊN BÁI NĂM 2016
Kế hoạch thực hiện phong trào công đoàn cơ sở “3 có, 3 không”
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016
Bộ Luật Hình sự năm 2015
Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
Luật phí, lệ phí 2015
Bộ luật dân sự 2015