STT Trích yếu Tải về
1

Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

tải xuống
2

Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê

tải xuống
3

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

tải xuống
4

Luật thống kê 2015

tải xuống
5

Hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái

tải xuống
6

Kế hoạch tuyên truyền công tác phòng ngừa tội phạm mua bán người 4 tháng cuối năm 2016

tải xuống
7

THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG CÔNG CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT YÊN BÁI NĂM 2016

tải xuống
8

Kế hoạch thực hiện phong trào công đoàn cơ sở “3 có, 3 không”

tải xuống
9

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

tải xuống
10

Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016

tải xuống
11

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

tải xuống
12

Bộ Luật Hình sự năm 2015

tải xuống
13

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

tải xuống
14

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

tải xuống
15

Luật phí, lệ phí 2015

tải xuống
16

Bộ luật dân sự 2015

tải xuống
17

Chỉ thị về việc triển khai thi hành 7 bộ luật, luật mới được Quốc hội thông qua liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân

tải xuống
18

Kế hoạch số 05/KH-VKSTC về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 12/01/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao

tải xuống
19

Quyết định về việc ban hành “Quy định quy mô, tiêu chuẩn trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân các cấp”

tải xuống
20

Điều lệ Hội thi thể thao “Mừng Đảng, Mừng Xuân, mừng Đất nước quê hương đổi mới”

tải xuống
Pages:12389101112