STT Trích yếu Tải về
1

Kế hoạch số 32/KH-TLĐ về việc tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 – 2018

tải xuống
2

Công văn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

tải xuống
3

Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

tải xuống
4

Nghị quyết Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13

tải xuống
5

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

tải xuống
6

Quyết định ban hành quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020

tải xuống
7

Kế hoạch Hoạt động công tác Bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2017

tải xuống
8

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Yên Bái (27/7/1947- 27/7/2017)

tải xuống
9

Kế hoạch Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Yên Bái năm 2017

tải xuống
10

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Yên Bái

tải xuống
11

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/03/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

tải xuống
12

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

tải xuống
13

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 – Khóa XII

tải xuống
14

Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn trong tình hình mới

tải xuống
15

Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

tải xuống
16

Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê

tải xuống
17

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

tải xuống
18

Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

tải xuống
19

Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc triển khai thi hành luật tiếp cận thông tin

tải xuống
20

Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

tải xuống
Pages:1238910111213