Quyết định số 277/QĐ-VKSTC ngày 29/7/2020 Về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Quyết định số 276/QĐ-VKSTC ngày 29/7/2020 Về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Quyết định số 275/QĐ-VKSTC ngày 29/7/2020 Về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Quyết định số 274/QĐ-VKSTC ngày 29/7/2020 Về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Quyết định số 272/QĐ-VKSTC ngày 29/7/2020 Về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát”
Phụ lục thống kê phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV
Góp ý Dự thảo Biểu mẫu và Hướng dẫn biểu mẫu thống kê NCTN là bị hại trong các vụ án hình sự
Công văn số 1073/VKS-VP ngày 08/9/2020 về việc gửi báo cáo tham luận phục vụ giao ban công tác kiểm sát quý III năm 2020
Kế hoạch số 524/KH-VKS ngày 23/4/2020 về việc Triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V-2020 trong ngành Kiểm sát Yên Bái
Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 255-KH/BTCTW ngày 18/3/2020 của Ban Tổ chức Trung ương)