Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 893/TB-VKSTC vụ án hình sự hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử Giám đốc thẩm hủy bản án có hiệu lực pháp luật để xét xử phúc thẩm lại

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 821/TB-VKSTC ngày 21/10/2020 về áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính (Khiếu kiện QĐ hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 77/TB-VC1-HS ngày 21/10/2020 về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự)

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 78/TB-VC1-V2 ngày 23/10/2020 về vụ án Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 793/TB-VKSTC ngày 06/10/2020 về việc kiểm sát giải quyết vụ án Tranh chấp cổ phần giữa các thành viên công ty

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 794/TB-VKSTC ngày 06/10/2020 về công tác kiểm sát giải quyết đối với vụ việc Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 74/TB-VC1-HS ngày 06/10/2020 về vi phạm trong việc truy tơ, xét xử một số bị cáo theo nhiều khoản khác nhau của cùng một điều luật

Riêng tư: Thông báo về kinh nghiệm số 73/TB-VC1-KDTM ngày 02/10/2020 về kinh nghiệm rút ra thông qua giải quyết ” Tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 70/TB-VC1-KDTM ngày 18/9/2020 Về thẩm quyền thụ lý vụ án và giải quyết tranh chấp về giá trị trượt giá của Hợp đồng xây dựng

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 49/TB-VC1-V1 ngày 01/7/2020 Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 45/TB-VC1-V4 ngày 08/6/2020 Về thu thập, xem xét, đánh giá tài liệu, chứng cứ trong Vụ án dân sự “Chia thừa kế và hủy quyết định cá biệt”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC1-V2 ngày 27/5/2020 Về giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất; buộc di dời tài sản trên đất; yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 40/TB-VC1-KDTM ngày 26/5/2020 Về xử lý tài sản thế chấp trong vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 37/TB-VC1-V2 ngày 26/5/2020 Về vụ án Yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 31/TB-VC1-DS ngày 19/5/2020 Vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 28/TB-VC1-DS ngày 19/5/2020 Vụ án dân sự “Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 29/TB-VC1-V2 ngày 19/5/2020 Về giải quyết vụ án “Tranh chấp thừa kế tài sản; yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 30/TB-VC1-V2 ngày 19/5/2020 Về giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 27/TB-VC1-HC ngày 07/5/2020 Đối với vụ án hành chính “Khởi kiện Quyết định thu hồi Quyết định giải quyết khiếu nại và Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 25/TB-VC1-DS ngày 29/4/2020 Về vi phạm trong giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 21/TB-VC1-HS ngày 20/4/2020 hủy Quyết định từ chối yêu cầu dẫn độ người đang chấp hành hình phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 18/TB-VC1-HC ngày 10/4/2020 Đối với bản án sơ thẩm có vi phạm bị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp kháng nghị phúc thẩm

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 08/TB-VC1-V2 ngày 10/3/2020 Về giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và yêu cầu hủy Giấy CNQSDĐ”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm vụ án hình sự (tội Mua bán trái phép chất ma túy) bị Tòa án cấp cao sửa án, tăng mức hình phạt đối với bị cáo

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm Về thu thập, xem xét, đánh giá tài liệu, chứng cứ, trong vụ án dân sự “Chia thừa kế và hủy quyết định cá biệt”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”

Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, bị Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng huỷ bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm để xét xử lại sơ thẩm.