Thông báo kết quả thi tuyển công chức nghiệp vụ KS đợt 2 năm 2023 (vòng 2) và thủ tục phúc khảo
Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Thông tư 05/2024/TT-BKHĐT Quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Kế hoạch tổ chức sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2024
Thông báo lịch thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát VKSND tỉnh Yên Bái đợt 2 năm 2023
Quyết định v/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I/2023 của VKSND tỉnh Yên Bái
Thông báo kết quả thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 1) và thủ tục phúc khảo
Quyết định v/v công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2024
Thông báo về danh sách thí sinh dủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức Nghiệp vụ Kiểm sát VKSND tỉnh Yên Bái năm 2023 ( Đợt 2) – Vòng 1
Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2023