Chi bộ Phòng 9, VKSND tỉnh Yên Bái phát huy dân chủ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh sẽ tạo được khối đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương và hoàn thành nhiệm vụ chung trong Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái.

Trải qua 64 năm thành lập và trưởng thành, từ việc thành lập tổ, bộ phận nay công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính đã trở thành một Phòng nghiệp vụ, một Chi bộ phòng đảm nhiệm khâu công tác quan trọng nhất của Ngành kiểm sát nhân dân, được lãnh đạo Viện hết sức quan tâm. Với chức năng nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Viện, hướng dẫn, chỉ đạo Viện kiểm sát cấp huyện, trực tiếp kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và các việc khác theo quy định pháp luật của Tòa án nhân dân cùng cấp và cấp dưới. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, chính quyền, cán bộ, kiểm sát viên, tập thể Phòng 9 đã và đang không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách và cám dỗ trong cuộc sống  hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo các quyền của công dân. Với tinh thần quyết tâm cao, tập thể Phòng cùng đồng lòng chung sức gắn bó đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động, chủ động, sáng tạo trong công tác. Nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu thi đua khối được VKSND tối cao, VKSND tỉnh và Chính quyền địa phương công nhận, khen thưởng (năm 2004 và năm 2012 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; các năm 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 được VKSNDTC tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối”, được  Viện trưởng VKSND tối cao, VKSND tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái khen thưởng “Tập thể lao động xuất sắc”; Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”; nhiều lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát, Chiến sỹ thi đua cơ sở và được khen thưởng nhiều thành tích cao quý trong công tác chuyên môn, công tác Đảng. Nhiều cán bộ, Kiểm sát viên đã trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau học tập, cả về chuyên môn và đạo  đức nghề nghiệp.

 Điển hình một số thành tích của Phòng 9

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, bên cạnh việc thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác của ngành Kiểm sát theo chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng 9 luôn đề ra nhiều giải pháp trong hoạt động kiểm sát để nâng cao vai trò và uy tín của Ngành kiểm sát ở địa phương, trong đó chú trọng đến công tác tham mưu cho cấp trên, cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, nhất là đối với những vụ án phức tạp được dư luận quan tâm hoặc do Viện kiểm sát cấp trên có ý kiến chỉ đạo để lãnh đạo Viện biết để theo dõi, chỉ đạo kịp thời. Không ngừng đổi mới về phương pháp kiểm sát, trú trọng việc lập hồ sơ; nghiên cứu lập luận khoa học; các văn bản pháp luật áp dụng được thực hiện trên hệ thống máy tính, dễ tra cứu, cập nhật thông tin nhanh; 100% đề xuất lãnh đạo về hướng giải quyết vụ án của kiểm sát viên được thực hiện bằng sơ đồ tư duy; các bản án, quyết định của Tòa án hai cấp được kiểm sát chặt chẽ, qua đó phát hiện những thiếu sót, vi phạm, kịp thời ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị được Tòa án chấp nhận đạt chất lượng cao. Chú trọng công tác trả lời thỉnh thị và hướng dẫn nghiệp vụ cấp huyện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải quyết án của cấp huyện, góp phần làm cho công tác kiểm sát giải quyết án được nhanh chóng và đúng pháp luật. Chú trọng việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, năng lực cán bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ trực tiếp qua việc hướng dẫn trao đổi về nghiệp vụ, việc thực hiện các văn bản Luật, các vụ án có thiếu sót, vi phạm bị sửa, hủy… tạo điều kiện cho cán bộ, kiểm sát sát tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ do Ngành đào tạo. Phân công Kiểm sát viên có trình độ, năng lực kèm cặp, giúp đỡ KSV mới nhận nhiệm vụ chưa có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu hồ sơ, báo cáo vụ việc để từ đó từng bước tích lũy kinh nghiệm cho cán bộ, kiểm sát viên khi thực hiện chức năng kiểm sát theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Báo cáo đề xuất bằng sơ đồ tư duy

Song song với việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, chi bộ, đơn vị Phòng 9 luôn chú trọng công tác xây dựng, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, chống mọi biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật công vụ và phòng, chống tiêu cực. Đề cao tinh thần nêu gương trong cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là tấm gương trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực sự là chỗ dựa của công lý. 100% đảng viên luôn nêu cao tin thần đoàn kết nội bộ, tham gia nhiệt tình các phong trào, đợt sinh hoạt chính trị do cơ quan và đoàn thể cấp trên tổ chức. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia sinh hoạt 04 chuyên đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”, “Phát huy dân chủ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”, “Chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”, “Giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay”, việc nêu gương đạo đức, nói thì phải làm, nói đi đôi với làm, trong mọi biểu hiện làm gương thì người đứng đầu, cán bộ chủ chốt được yêu cầu giữ vai trò quan trọng, tiên quyết…  thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Chi bộ luôn quan tâm đến công tác xây dựng đảng về mọi mặt, thực hiện tốt chế độ, nề nếp sinh hoạt Chi bộ đúng quy định, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, từ đó giúpcho cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cương quyết đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chi bộ không có đảng viên nào suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoặc có biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”. Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ chi bộ phân công, chấp hành nghiêm nội quy cơ quan, tham gia học tập Nghị quyết đầy đủ, nghiêm túc, thường xuyên giữ mối liên hệ với nơi cư trú.

Chi bộ sinh hoạt thường kỳ, trao đổi nghiệp vụ

Ngoài công tác chuyên môn, chi bộ, đơn vị Phòng 9 luôn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng do Ngành và địa phương phát động. Làm tốt công tác an sinh xã hội, phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và “không ai bị bỏ lại phía sau”,  nâng cao chất lượng cuộc sống cho những hoàn cảnh khó khăn để cùng nhau hướng tới một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát với màu áo thiên thanh sống có lý tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Hoạt động xã hội tại địa phương

Cùng với niềm tự hào, truyền thống lịch sử vẻ vang của Ngành kiểm sát nhân dân nói chung, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái nói riêng, hơn lúc nào hết mỗi cán bộ, kiểm sát viên phải quyết tâm phấn đấu rèn luyện thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, đồng thời nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, với phương châm “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả” mà Ngành đã đề ra. Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải khắc sâu những tư tưởng và lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Ngành và coi đó là bài học quý giá để mỗi chúng ta quyết tâm xây dựng Ngành kiểm sát nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ pháp chế Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân./.

                                                                           Nguyễn Thủy- Phòng 9

Phòng 9 VKSND tỉnh Yên Bái Kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực công chứng, chứng thực
Quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2023
Những điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022
Phòng 9 thi đua “Góc làm việc Xanh- Sạch- Đẹp”
VKSND tỉnh Yên Bái kiểm tra chuyên đề tại VKSND thị xã Nghĩa Lộ và VKSND huyện Văn Chấn
Phòng 9 VKSND tỉnh thực hiện kiểm sát Bản án, Quyết định giải quyết của Tòa án qua sơ đồ tư duy
VKSND tỉnh Yên Bái phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp xem xét, thẩm định trong vụ án dân sự
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức thành công Cuộc thi “Xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hành chính sơ thẩm” năm 2023.
Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự theo thủ tục phúc thẩm
VKSND tỉnh Yên Bái kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra toàn diện
VKSND tỉnh Yên Bái tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm
Phòng 9 VKSND tỉnh Yên Bái Kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực công chứng, chứng thực
VKSND tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần Bao Bì cao cấp Việt Nam VBOX tổ chức Chương trình thiện nguyện trại sáng tác “Ước Mơ Mùa Xuân” tại trường tiểu học tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái thực hiện chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thanh niên Chi đoàn VKSND tỉnh hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024
Viện KSND tỉnh Yên Bái tham gia ký kết quy chế phối hợp trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự giữa Viện KS Quân sự Quân khu II và các VKSND các tỉnh trên địa bàn Quân khu II
Đoàn thanh niên VKSND tỉnh Yên Bái tham gia Chương trình “Ngày chủ nhật đỏ lần thứ XVI – năm 2024”
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái