VKSND tỉnh Yên Bái phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp xem xét, thẩm định trong vụ án dân sự

Việc xem xét thẩm định tại chỗ là một trong những biện pháp Tòa án thực hiện nhằm xác minh, thu thập chứng cứ đặc biệt có sự tham gia chứng kiến của chính quyền địa phương và các đương sự trong các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, quyền về lối đi qua bất động sản liền kề… Thông qua việc xem xét thẩm định tại chỗ giúp cho cơ quan tố tụng xác định chính xác diện tích, hình thể thửa đất có tranh chấp, làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án một cách chính xác, khách quan, toàn diện.

Kiểm sát viên Phòng 9  tham gia xem xét, thẩm định tại chỗ đối với khu đất tranh chấp trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tại thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (ngày 19/7/2023)

Trong thời gian gần đây, số lượng án dân sự liên quan đến đất đai tại địa bàn tỉnh Yên Bái không ngừng tăng và việc tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ trong các vụ án về tranh chấp đất đai được Tòa án nhân dân cùng cấp thực hiện thường xuyên.

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Viện kiểm sát không phải là thành phần bắt buộc tham gia xem xét thẩm định tại chỗ. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều vụ án do Tòa án xem xét thẩm định tại chỗ khi xác định hiện trạng đất, xác định loại đất, tài sản trên đất có thể hiện trên biên bản nhưng khi Viện kiểm sát nghiên cứu hồ sơ rất khó hình dung thực tế mảnh đất đang có tranh chấp như thế nào, nguồn gốc đất…, dẫn đến việc đại diện Viện kiểm sát tham gia xét xử sẽ có quan điểm giải quyết vụ án không đảm bảo tính chính xác. Mặt khác, thực tiễn có trường hợp khi các cơ quan chức năng tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ mới thấy có tài sản trên đất, phát sinh hộ giáp ranh, các đương sự đã chỉ sai về ranh giới đất…dẫn đến quyền và nghĩa vụ của đương sự bị ảnh hưởng, dẫn đến có một số vụ án dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan yêu cầu xem xét, thẩm định lại đến lần thứ 2… làm vụ án bị kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử. Do đó việc Kiểm sát viên cùng tham gia xem xét thẩm định tại chỗ với Tòa án cùng cấp sẽ có nhận định chính xác, thống nhất về hiện trạng, nguồn gốc, quá trình sử dụng mảnh đất tranh chấp, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các đương sự.

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và hiệu quả công tác xem xét thẩm định tại chỗ, VKSND tỉnh cũng đã luôn chủ động phân công Kiểm sát viên tham gia xem xét thẩm định tại chỗ các vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai và tài sản trên đất nhằm đảm bảo việc thu thập tài liệu, chứng cứ khách quan, toàn diện làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án.

Tại các buổi xem xét thẩm định, các Kiểm sát viên đã chủ động trao đổi với Thẩm phán về kế hoạch xem xét thẩm định và thành phần Hội đồng xem xét thẩm định tại chổ để đảm bảo khách quan, an toàn và đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, khi tham gia thẩm định tại chỗ ngoài việc trực tiếp chứng kiến Thẩm phán tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ thông qua cơ quan chức năng đo đạc, Kiểm sát viên còn được nghe các đương sự trực tiếp trình bày về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất. Qua đó giúp cho Kiểm sát viên xác định được nguồn gốc thửa đất tranh chấp, vị trí, diện tích, tài sản trên đất… làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật.

 

    Vũ Hùng, Phòng 9 VKS tỉnh

VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức thành công Cuộc thi “Xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hành chính sơ thẩm” năm 2023.
Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự theo thủ tục phúc thẩm
Phòng 9 VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và một số hoạt động về công tác an sinh xã hội
VKSND tỉnh Yên Bái kiểm tra đột xuất phiên họp áp dụng biện pháp hành chính tại Tòa án nhân dân
Phòng 9 “Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái”
Tập thể Phòng 9 VKS tỉnh đạt thành tích “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2022
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 1729/TB-VKS-DS ngày 14/11/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về kiểm sát việc giải quyết việc dân sự
Chi bộ Phòng 9 là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Các thế hệ cán bộ ngành kiểm sát Yên Bái thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trong, Khiêm tốn”
Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức thành công Cuộc thi “Xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hành chính sơ thẩm” năm 2023.
VKSND tỉnh Yên Bái phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án phúc thẩm hình sự
Phòng 8 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Vụ 11 VKSND tối cao phúc tra việc thực hiện yêu cầu trong kết luận
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023
VKSND tỉnh phối hợp với Toà án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên toà xét xửu lưu động vụ án hình sự
VKSND Tỉnh Yên Bái phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức phiên tòa xét xử lưu động
Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự theo thủ tục phúc thẩm
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức sơ tuyển thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2023
Phòng 8 VKSND tỉnh Yên Bái trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án