Phòng 9 “Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái”

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái nói chung, Phòng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9) nói riêng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, kiểm sát viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua phải xuất phát từ tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân với ý chí phấn đấu; phát huy sức mạnh cả vật chất và tinh thần. Thi đua không chỉ là hoạt động tích cực và sáng tạo trong công việc hằng ngày, trong lao động sản xuất, mà còn là hoạt động tư tưởng và tinh thần, là biểu hiện của lòng yêu nước, của tình cảm đối với Tổ quốc, đối với quê hương…Qua 70 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc- 01/5/1952”, ngọn cờ thi đua yêu nước đã trở thành phong trào cách mạng sâu rộng, vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận, thực tiễn và mang tính thời sự sâu sắc, phong trào thi đua yêu nước phát triển ngày càng mạnh mẽ qua các thời kỳ, được triển khai sâu, rộng. Trong những năm gần đây các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tập thể Phòng 9 duyệt án

Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở Chỉ thị công tác thi đua của VKSND tối cao, Kế hoạch phát động thi đua của VKSND tỉnh Yên Bái, hàng năm Phòng 9 đã tổ chức các hoạt động thi đua thường xuyên và chuyên đề với nội dung và mục tiêu cụ thể cho từng thời gian và từng khâu công tác nhằm thúc đẩy tập thể và cá nhân đăng ký thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, với chất lượng, hiệu quả cao nhất… Phòng 9 tham mưu cho lãnh đạo Viện nhiều giải pháp thiết thực trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, trong đó trọng tâm là thực hiện vượt các chỉ tiêu kháng nghị, kiến nghị; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát bản án, quyết định vì công tác kiểm sát xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại dù ở cấp nào cũng phải đáp ứng được tiêu chí phát hiện kịp thời và đầy đủ các vi phạm của Tòa án trong quá trình thụ lý, giải quyết và xét xử vụ án dân sự nhằm có biện pháp xử lý, giải quyết vụ việc phù hợp, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc giải quyết vụ án của Tòa án kịp thời, đúng pháp luật, bảo đảm các bản án và quyết định của Tòa án có căn cứ, đúng pháp luật và có tính khả thi. Đồng thời, phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Bên cạnh đó, với nhiệm vụ hướng dẫn VKS cấp huyện, Phòng 9 luôn chủ động ban hành văn bản hướng dẫn cấp huyện trong việc thực hiện một số quy định mới của BLTTDS và các văn bản quy định về nghiệp vụ khác có liên quan, hướng dẫn công tác kháng nghị phúc thẩm, hàng năm đều tổng hợp các chuyên đề tổ chức các Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát giải quyết án hành chính, vụ việc dân sự; Phòng còn triển khai thực hiện việc nhân rộng mô hình về Quy định thực hiện thời hạn giải quyết các vụ, việc, dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật”, nhân rộng sáng kiếnKỹ năng phát hiện vi phạm để nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị án dân sự, hành chính của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái” … đến toàn thể VKSND hai cấp tỉnh Yên Bái nhằm định hướng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đặt ra hàng năm.

Đồng chí  Phạm Thị Nguyệt, Trưởng phòng 9 nhận “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành KSND ” năm 2022

Những năm qua, với sự cố gắng phấn đấu không ngừng, đoàn kết, năng động sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nổi bật là hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu nghiệp vụ được giao về kháng nghị, kiến nghị, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, thông báo rút kinh nghiệm, trả lời thỉnh thị cho VKSND cấp huyện …Tập thể và cá nhân Phòng 9 được Đảng và chính quyền ghi nhận và tặng thưởng các danh hiệu cao quý. Năm 2021, 2022 đơn vị Phòng 9 vinh dự được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối” và tặng Bằng khen do đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hai năm liên tục; năm 2022, Chi bộ đạt “Chi bộ xuất sắc”; nhiều cá nhân được Ngành và địa phương khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen trong thi đua yêu nước; Cá nhân đồng chí Trưởng phòng được vinh danh là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

 Đồng chí  Phạm Thị Nguyệt- Bí thư chi bộ, Trưởng phòng 9 nhận Bằng khen cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương,đạo đức Hồ Chí Minh

Thành tích đạt được của Tập thể trong hai năm liên tục 2021-2022

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật. Năm 2023, với tinh thần“Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Phòng 9 tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; Tăng cường kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc để phát hiện, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm trong việc giải quyết các vụ, việc của Tòa án, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật được nghiêm minh, công bằng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ kiểm sát viên hai cấp “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Gắn công tác thi đua gắn với kết quả chuyên môn, lấy thi đua là động lực phấn đấu của từng cá nhân, tập thể… chủ động sáng tạo triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cá nhân, tập thể, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo đúng phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”. Đồng thời thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII,XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vì nhiệm vụ chính trị, vì trách nhiệm, mỗi cá nhân và tập thể cùng với sự đoàn kết, phấn đấu thi đua, Phòng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật xứng đáng là “Lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước”./.

  Nguyễn Thủy – Phòng 9

Tập thể Phòng 9 VKS tỉnh đạt thành tích “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2022
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 1729/TB-VKS-DS ngày 14/11/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về kiểm sát việc giải quyết việc dân sự
Chi bộ Phòng 9 là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Các thế hệ cán bộ ngành kiểm sát Yên Bái thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trong, Khiêm tốn”
Phòng 9 VKSND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 1646/TB-VKS-HNGD ngày 31/10/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về kiểm sát việc giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình
Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang vụ Vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ đầu đến nay
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 733/TB-VKS-DS ngày 13/5/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự
Chi bộ Phòng 9 VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 – 2025
Phòng 8 VKSND tỉnh trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kiến nghị tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Mù Cang Chải
Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Chuyên đề năm 2023
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái thăm hỏi, tặng quà cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023
Tập thể Phòng 9 VKS tỉnh đạt thành tích “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2022
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Kiểm sát Yên Bái năm 2023
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật
Cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện
Gương điển hình tiên tiến của phòng 2
Thanh tra theo kế hoạch tại VKSND huyện Lục Yên