Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Chuyên đề năm 2023

Ngày 16/2/2023, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, thảo luận, tuyên truyền triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 về “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” và triển khai các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát, với thành phần tham dự là toàn thể công chức, đảng viên và người lao động đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị 

Tại hội nghị, toàn thể công chức, người lao động thuộc VKSND tỉnh Yên Bái được các đồng chí lãnh đạo Viện giới thiệu, quán triệt triển khai, học tập những nội dung của chuyên đề năm 2023, Chỉ thị số 31-CT TU ngày 20/12/2022 của Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 và Chi thị số 32-CT TU ngày 20/12.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo an ninh, trật tự năm 2025. Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát.

Đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Đ/c Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, giới thiệu và quán triệt triển khai Chuyên đề năm 2023 và Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy

Đảng viên phát biểu tại hội nghị

Sau khi được học tập, tiếp thu Chuyên đề và Chỉ thị, đảng viên, người lao động đã tích cực thảo luận và liên hệ với bản thân và  tình hình và nhiệm vụ của đơn vị để đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nội dung của chuyên đề gắn với thực hiện tốt các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 16-QĐ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát.

 Toàn cảnh Hội nghị

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhằm tiếp tục đẩy mạnh, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, ý nghĩa, vai trò của phê bình, của dân chủ, từ đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thực hiện tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Thùy Linh, VKSND tỉnh

Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái thăm hỏi, tặng quà cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023
Tập thể Phòng 9 VKS tỉnh đạt thành tích “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2022
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Kiểm sát Yên Bái năm 2023
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật
Cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện
Gương điển hình tiên tiến của phòng 2
Thanh tra theo kế hoạch tại VKSND huyện Lục Yên
Chi bộ Phòng kiểm sát giam, giữ và thi hành án “Đoàn kết, nỗ lực, xây dựng và phát triển”
Chi bộ Phòng 9 là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Kiểm sát Yên Bái năm 2023
Cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Yên Bái
Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Phòng 8 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
VKSND tỉnh Yên Bái dự lễ khai giảng và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 tại Trường Mầm non và Trường TH&THCS Viễn Sơn, huyện Văn Yên.
Tọa đàm Kỷ niệm 62 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân
Giao lưu thể thao Kỷ niệm 62 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2022)
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái tham gia các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022)