Tập thể Phòng 9 VKS tỉnh đạt thành tích “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2022

Trong những năm qua với những thành tích xuất sắc đạt được, tập thể Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), VKSND tỉnh Yên Bái được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối” năm 2022 và Bằng khen do đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hai năm liên tục 2021- 2022. Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023, Phòng vinh dự được đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tuyên dương, trao tặng.

Đồng chí Phạm Thị Nguyệt, Trưởng phòng 9 nhận“Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành KSND ” năm 2022

Xác định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự là khâu công tác khó từ việc đánh giá chứng cứ đến áp dụng pháp luật… Ngay từ đầu năm đơn vị (Phòng 9) đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021; Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của VKSND tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm dân sự, hành chính; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình; Hướng dẫn số 06/HD-VKSTC, ngày 15/01/2022 về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2022 của VKSND tối cao (Vụ 9) và các văn bản quy định về nghiệp vụ khác có liên quan. Qua đó, đơn vị đã xây dựng Chương trình công tác phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, xác định những nhiệm vụ trọng tâm và khâu công tác đột phá, trong đó tập trung vào việc đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Từ đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức trong đơn vị, nhằm phát huy năng lực sở trường của từng cán bộ, Kiểm sát viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác.

Trong năm 2022 đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ được giao kể cả chỉ tiêu giao bổ sung, nhiều chỉ tiêu vượt cao, như: tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm; ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị, thông báo rút kinh nghiệm…; thực hiện tốt khâu công tác đột phá của ngành, của tỉnh“Thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định”; đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp, sáng kiến, nâng cao ý thức trách nhiệm của Kiểm sát viên trong nghiên cứu hồ sơ vụ việc và báo cáo án bằng phương pháp sơ đồ hoá, sơ đồ tư duy, một số vụ thực hiện cả số hoá hồ sơ; chuẩn bị tốt bài phát biểu để tham gia phiên tòa, phiên họp, tăng cường thực hiện yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ; tăng cường phối hợp tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử và Kiểm sát viên học tập kinh nghiệm; kiểm sát 100% bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện các vi phạm để thực hiện quyền yêu cầu, quyền kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát, chất lượng khâu công tác này ngày càng được nâng cao.

Thực hiện tốt công tác hướng về cơ sở, thường xuyên theo dõi, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với VKS cấp huyện bằng nhiều hình thức (tổ chức kiểm tra trực tiếp việc thực hiện khâu đột phá cũng như thực hiện chuyên đề về công tác kháng nghị, kiến nghị; trả lời thỉnh thị 01 vụ; tăng cường kiểm tra đột xuất các vụ án cấp huyện có KSV tham gia và dự một số phiên toà rút kinh nghiệm do cấp huyện tổ chức để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo giúp KSV tích luỹ kinh nghiệm, thực hiện tốt công tác chuyên môn; ban hành 33 thông báo rút kinh nghiệm về những thiếu sót, vi phạm để Viện kiểm sát cấp huyện tham khảo, rút kinh nghiệm chung), qua đó kịp thời phát hiện ra những yếu kém, hạn chế để kịp thời báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đề ra các giải pháp chỉ đạo khắc phục triệt để.

Đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Viện tổ chức thành công 01 Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác dân sự, hành chính năm 2022 giữa Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Yên Bái; nhân rộng sáng kiến cá nhân “Kỹ năng phát hiện vi phạm để nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị án dân sự, hành chính của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái” vào thực tiễn đạt chất lượng được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở VKSND tỉnh Yên Bái công nhận. Bên cạnh đó, từng công chức trong đơn vị đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn và thách thức đạt được nhiều thành tích nổi bật được VKSND tối cao tặng Bằng khen và được Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen trong các phong trào thi đua.

Đồng chí Phạm Thị Nguyệt, Trưởng phòng 9 nhận Bằng khen do đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hai năm liên tục 2021- 2022.

Với những thành tích đó, tập thể đơn vị Phòng 9 đã được VKSND tối cao tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối” năm 2022 và Bằng khen do đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hai năm liên tục 2021- 2022. Đây là phần thưởng xứng đáng với những cố gắng nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân từng công chức của đơn vị Phòng 9. Từ kết quả đó sẽ là nền tảng để tập thể Phòng 9 tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả”, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2023 và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Nguyễn Thủy  Phòng 9

VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 1729/TB-VKS-DS ngày 14/11/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về kiểm sát việc giải quyết việc dân sự
Chi bộ Phòng 9 là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Các thế hệ cán bộ ngành kiểm sát Yên Bái thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trong, Khiêm tốn”
Phòng 9 VKSND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 1646/TB-VKS-HNGD ngày 31/10/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về kiểm sát việc giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình
Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang vụ Vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ đầu đến nay
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 733/TB-VKS-DS ngày 13/5/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự
Chi bộ Phòng 9 VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 – 2025
Phòng 9 đã tiến hành tham dự 02 phiên tòa rút kinh nghiệm tại VKSND huyện Văn Yên và VKSND thành phố Yên Bái
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Kiểm sát Yên Bái năm 2023
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật
Cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện
Gương điển hình tiên tiến của phòng 2
Thanh tra theo kế hoạch tại VKSND huyện Lục Yên
Chi bộ Phòng kiểm sát giam, giữ và thi hành án “Đoàn kết, nỗ lực, xây dựng và phát triển”
Chi bộ Phòng 9 là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Các thế hệ cán bộ ngành kiểm sát Yên Bái thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trong, Khiêm tốn”
Phòng 9 VKSND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên