Chi bộ Phòng 9 là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

Trong những năm qua, Chi bộ Phòng 9 Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật và công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái trao tặng danh hiệu Chi bộ“Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho Chi bộ Phòng 9 thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đề ra chương trình hành động, thực hiện tốt các chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát đó là “Công minh, chính trực, khách quan, thận trong, khiêm tốn”. Từ đó đã xây dựng nên tập thể cán bộ kiểm sát Phòng 9: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Với chức năng nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật về giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, chi bộ đã chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình công tác, đề ra các chỉ tiêu thi đua, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên đúng sở trường công tác, với tinh thần đoàn kết thống nhất, tích cực thi đua học tập, tự nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp làm việc, đã có nhiều sáng kiến hay đã được Viện trưởng VKSND tỉnh công nhận và triển khai thực hiện từ đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chuyên môn. Luôn có sự kiểm tra, giám sát của chi bộ trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, việc cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng viên, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; việc thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Làm tốt công tác phê bình và tự phê bình để cán bộ đảng viên chỉ ra những thiếu sót của đồng chí, đồng nghiệp, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Trong công tác tuyên truyền chi bộ luôn chú trọng nêu gương điển hình tiên tiến mà đặc biệt là những tấm gương học tập và làm theo lời Bác, làm động lực cho việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn đề cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ theo yêu cầu của ngành, là một tiêu chí, là thước đo đánh giá  trong thi đua khen thưởng. Đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, của cán bộ đảng viên có chức vụ, chức danh tư pháp nêu gương trước, gương mẫu cho cán bộ quần chúng noi theo. Luôn đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao luôn gắn chặt với cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đề cao trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên.., các cá nhân trong đơn vị luôn chủ động, sáng tạo và nâng cao hiệu quả công việc, từ đó tác phong, làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của các cán bộ, đảng viên được nâng lên, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn rất chuyên nghiệp, khoa học, vững vàng.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS Đảng,

Viện trưởng VKSND tỉnh trao Cờ Thi đua dẫn đầu khối cho tập thể Phòng 9

Trong sinh hoạt Đảng, chú trọng gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiểm điểm Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) với thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ. Mặt khác, chi bộ chú trọng đến việc thực hiện kỷ cương hành chính; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng nên của một chi bộ, đơn vị phòng 9 trong sạch, vững mạnh toàn diện, hàng nămg đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhìn vào Bảng vàng thành tích, thấy được sự đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của ngành Kiểm sát Yên Bái, như được Đảng, Nhà nước và ngành trao tặng: hai lần Huân chương lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tiếp nối Bảng vàng thành tích, những năm gần đây: năm 2021 được Đảng bộ tỉnh Yên Bái trao tặng Bằng khen cho chi bộ có thành tích xuất sắc 5 năm liên tục (2015 – 2020); Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; liên tục nhiều năm đạt tập thể Lao động xuất sắc, trong đó năm 2018, 2019, 2021 được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối, ngoài ra còn được Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch UBND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh, Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh… tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho tập thể và các cá nhân trong chi bộ, đơn vị.

Với kết quả đạt đó, chi bộ Phòng 9 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái xứng đáng là lá cờ đầu, là tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái.

Trần Thư – Phòng 9

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 1646/TB-VKS-HNGD ngày 31/10/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về kiểm sát việc giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình
Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang vụ Vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ đầu đến nay
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 733/TB-VKS-DS ngày 13/5/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự
Chi bộ Phòng 9 VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 – 2025
Phòng 9 đã tiến hành tham dự 02 phiên tòa rút kinh nghiệm tại VKSND huyện Văn Yên và VKSND thành phố Yên Bái
Những nét chính trong việc thực hiện Quy chế dân chủ của ngành Kiểm sát Yên Bái
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 298/TB-VKS-DS,HC,PL09 ngày 01/3/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về công tác kiểm sát bản án, quyết định của VKSND Thành phố Yên Bái
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 400/TB-VKS-DS ngày 01/2/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự
Phòng 9 VKSND tỉnh vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen và Cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2021
Chi bộ Phòng 9 thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên năm 2021
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên
VKSND tỉnh Yên Bái phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án phúc thẩm hình sự
VKSND tỉnh Yên Bái tập huấn kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu năm 2022
Kiểm sát việc giao tài sản, đối với việc thi hành án có số tiền lớn nhất tỉnh Yên Bái
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Yên Bái
Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Phòng 8 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
VKSND tỉnh kiểm sát chặt chẽ việc tuyên tiêu hủy vật chứng là ma túy
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao làm việc tại VKSND tỉnh Yên Bái và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp
Kiểm sát việc cưỡng chế, giao tài sản cho người mua trúng đấu giá
VKSND tỉnh Yên Bái dự lễ khai giảng và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 tại Trường Mầm non và Trường TH&THCS Viễn Sơn, huyện Văn Yên.