Tăng cường công tác thanh tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật nội vụ

VKSND tỉnh Yên Bái tăng cường thực hiện Công văn số 2543 ngày 28/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành KSND và Công văn số 5526/VKSTC-VP ngày 18/12/2023 của Văn phòng VKSND tối cao về việc chấn chỉnh trong việc sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên.

VKSND tỉnh Yên Bái kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại VKSND huyện Trấn Yên.

Thực hiện Kế hoạch số 461/KH-VKS ngày 27/3/2023 và Quyết định số 1489/QĐ-VKS ngày 31/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái về kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Trấn Yên, ngày 12/9/2023 đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng, VKSND tỉnh Yên Bái, Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái làm Trưởng đoàn. Làm việc với Đoàn kiểm tra có Lãnh đạo VKSND huyện Trấn Yên và toàn bộ cán bộ, công chức trong đơn vị.

Phòng Thanh tra – Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tiến hành thanh tra theo kế hoạch

Thực hiện Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, từ ngày 22 đến 24/8/2023, Đoàn Thanh tra VKSND tỉnh Yên Bái do đồng chí Hà Kim Sơn – Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Yên Bái, Trưởng đoàn đã tiến hành Thanh tra theo kế hoạch tại VKSND huyện Văn Yên “Thanh tra toàn diện các mặt công tác”.

VKSND tỉnh Yên Bái trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Yên

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, trong hai ngày 07, 08/8/2023, VKSND tỉnh Yên Bái tiến hành trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Yên. Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm Trưởng đoàn, lãnh đạo, Kiểm sát viên đơn vị Thanh tra – Khiếu tố là thành viên.

VKSND tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại VKSND huyện Văn Chấn

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, ngày 14/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Thanh tra theo kế hoạch tại VKSND huyện Lục Yên

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022;Quyết định số 1579/QĐ-VKS-TTr và Kế hoạch số 1583/KH-VKS ngày 24/10/2022, ngày 08/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tiến hành thanh tra toàn diện các mặt công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên.

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 1518/TB-VKS ngày 12/10/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại cáo trạng

VKSND tỉnh Yên Bái tham dự lớp đào tạo, chuyển giao công nghệ

Trong 2 ngày 30/6 và 01/7/2022, lãnh đạo, công chức đơn vị Thanh tra – Khiếu tố, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã tham gia lớp đào tạo chuyển giao công nghệ phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo bằng hình thức trực tuyến tại Hội trường tầng 4 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái.

VKSND tỉnh Yên Bái kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, từ ngày 16/đến 19/8/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái, với sự tham gia của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái.