170 mẫu văn bản trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, điều tra và truy tố.

Vừa qua, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký và ban hành Quyết định số 15/VKSTC về việc ban hành mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, điều tra và truy tố.

Các mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ dùng trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố đã thực hiện trước ngày của Quyết định 15 (trước ngày 09/1/2018 ) có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự ở các giai đoạn tố tụng tiếp theo.

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng các VKSND cấp cao 1, 2, 3; Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Ngành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về VKSND tối cao (qua Vụ pháp chế và quản lý khoa học) để tổng hợp giải đáp.

Tải các mẫu văn bản tại đây

Theo Kiemsat.vn

Luật: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Nghị quyết số 41/2017/QH14
Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Kế hoạch số 32/KH-TLĐ về việc tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 – 2018
Công văn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13
Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Nghị quyết Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
Quyết định ban hành quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020
Kế hoạch Hoạt động công tác Bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2017