Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên thực hiện tốt mô hình “dân vận khéo”

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, đặc biệt là việc thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2009- 2014, trong 5 năm qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên đã chú trọng việc đăng ký xây dựng, thực hiện mô hình “dân vận khéo” và đã đạt được kết quả thiết thực.

Với tính chất đặc thù của ngành, trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên đã rất coi trọng công tác dân vận nhằm thực hiện phù hợp với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tại địa phương, đặc biệt là quan tâm thực hiện tốt phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2009- 2014. Đơn vị đã xây dựng và đăng ký thực hiện mô hình “dân vận khéo” trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đó là: “cán bộ Kiểm sát nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh, tác phong, đạo đức nghề nghiệp trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”. Để thực hiện tốt mô hình “dân vận khéo” trong lĩnh vực này, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên đã thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức quán triệt tới cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị để có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận và việc thực hiện mô hình “dân vận khéo” tại đơn vị. Việc thực hiện phong trào “dân vận khéo” luôn được đơn vị thực hiện gắn liền với việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Mỗi cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị đều ý thức được đây là một nhiệm vụ chính trị và cũng là tiêu chí bình xét thi đua, phân xếp loại cán bộ, công chức hàng năm. Từ đó có những hành động, việc làm thiết thực góp phần vào xây dựng mô hình “dân vận khéo” tại đơn vị một cách hiệu quả.

Trong công tác chuyên môn, là những cán bộ ngành Kiểm sát, cán bộ, kiểm sát viên đơn vị luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Lãnh đạo đơn vị luôn tiên phong, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ công tác, nêu cao trách nhiệm cá nhân, nói đi đôi với làm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ để có những đề xuất bố trí, điều chỉnh công việc cho cán bộ yên tâm công tác. Vì vậy, cán bộ, kiểm sát viên đơn vị đã tích cực thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp gắn với việc thực hiện lời dạy của Bác “cán bộ Kiểm sát phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Khi tiếp dân, làm việc với các đương sự luôn thể hiện tác phong và ứng xử văn hóa của cán bộ Kiểm sát. Hướng dẫn, giải thích cặn kẽ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước từ đó đã tạo lòng tin của người dân cũng như nâng cao được vị trí, vai trò của cán bộ ngành Kiểm sát.

Đ/c Lý Văn Duy- Phó Viện trưởng VKSND huyện Lục Yên nhận Giấy khen của

Huyện ủy Lục Yên trao cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào

dân vận khéo giai đoạn 2009- 2014 (Nguồn ảnh: http://www.yenbai.gov.vn)

Trong cuộc sống thường ngày, cán bộ, kiểm sát viên đơn vị luôn “Gần dân, trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới quần chúng nhân dân trong huyện thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử lưu động các vụ án hình sự, dân sự. Vận động gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực. Thông qua các buổi nói chuyện thường ngày về các vụ án, về các vấn đề thời sự chính trị…để tuyên truyền cho bà con hiểu và có thái độ, hành động cho đúng đắn.

Bên cạnh đó, cá nhân và gia đình các cán bộ, kiểm sát viên đơn vị luôn tích cực hưởng ứng chương trình hỗ trợ nhân đạo, quyên góp ủng hộ cho bà con còn gặp khó khăn, vận động bà con thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái. Thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng bản làng xanh, sạch, đẹp thông qua việc vận động bà con cùng làm đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho bà con đi lại học tập, lao động, sản xuất. Bằng những kiến thức nắm bắt được thông qua phương tiện thông tin đại chúng, khai thác mạng internet, cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát Lục Yên đã tìm tòi phát triển mô hình kinh tế, tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống cho gia đình như: nuôi ong, nuôi cá, nuôi chim bồ câu…Vận động và truyền thụ cho người thân và bà con những kinh nghiệm để làm theo góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới.

Với những kết quả nêu trên có thể khẳng định mô hình “dân vận khéo” của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên giai đoạn 2009- 2014 đã được cán bộ, kiểm sát viên đơn vị xây dựng và thực hiện tốt, được cấp ủy và chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Lục Yên.

Lý Văn Tầm – Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên

Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình và cơ quan điều tra Công an cùng cấp tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động để tuyên truyền pháp luật về phòng, chống cháy rừng trên địa bàn huyện
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn tặng quà cho học sinh vùng cao nhân dịp năm học 2014 – 2015
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu tặng quà trung thu cho các cháu thiếu nhi xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình tham gia xét xử lưu động 2 vụ án hình sự nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại địa phương
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ tại Công an huyện
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn từng bước đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình phối hợp với Tòa án nhân dân huyện xét xử lưu động hai vụ án hình sự
Viện kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy
Mục nghiên cứu, trao đổi pháp luật – Bàn về vấn đề nên bỏ hay không bỏ hình phạt cảnh cáo trong Bộ luật hình sự Việt Nam
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Lục Yên
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên chú trọng công tác tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Viện kiểm sát huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự đối với UBND cấp xã
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên – Họp liên ngành Kiểm sát, Tòa án thống nhất thực hiện Thông tư số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC
VKSND huyện Lục Yên Họp liên ngành thống nhất thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC
Một số khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành án treo
VKSND huyện Lục Yên, Yên Bái: Thực hiện tốt công tác phụ trách địa bàn xã
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị trong lĩnh vực kiểm sát giải quyết án dân sự