Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ tại Công an huyện

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014 và Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-V4 ngày 29/01/2013 của VKSND tối cao, ngày 28/8/2014, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ tại Công an huyện Văn Chấn (thời điểm kiểm sát từ tháng 6/2014 đến tháng 8/2014).

Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn kiểm sát trực tiếp

tại nhà tạm giữ  Công an huyện 

Qua công tác kiểm sát trực tiếp thấy: trong thời điểm kiểm sát, Công an huyện Văn Chấn đã thực hiện nghiêm túc việc tạm giữ theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998; Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002; Nghị định số 09/2011/NĐ-CP ngày 25/01/2011 và Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ. Người bị tạm giữ đảm bảo có đầy đủ các lệnh, quyết định theo tố tụng; 100% người bị tạm giữ hình sự đã khởi tố, chuyển giam, không có trường hợp nào bị tạm giữ sau đó trả tự do; đảm bảo sinh hoạt theo chế độ; hồ sơ, sổ sách theo dõi người bị tạm giữ đầy đủ, sạch sẽ, khoa học, giúp công tác quản lý thuận lợi, đúng quy định.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND huyện Văn Chấn đã ban hành Kết luận đề nghị cơ quan Công an cùng cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tạm giữ trong thời gian tới./.

Hà Lập Phương – VKSND huyện Văn Chấn

Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn từng bước đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình phối hợp với Tòa án nhân dân huyện xét xử lưu động hai vụ án hình sự
Viện kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy
Viện kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân địa phương thông qua hoạt động xét xử lưu động
Tăng cường công tác xét xử lưu động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống tội phạm về ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động và rút kinh nghiệm
VKSND huyện Trạm Tấu phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp xét xử lưu động các vụ án hình sự và xét xử vụ án trọng điểm tại UBND xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại xã Tân Hương
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động và rút kinh nghiệm
Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn từng bước đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động và rút kinh nghiệm
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp.
Viện kiểm sát Văn Chấn kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Chấn
VKSND HUYỆN VĂN CHẤN PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN, LỆNH TẠM GIAM BỊ CAN SÙNG THỊ DỦ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn – Thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục pháp luật cho nhân dân qua những phiên tòa xét xử lưu động
Các cơ quan tố tụng huyện Văn Chấn phối hợp giải quyết án trọng điểm