Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn từng bước đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Ngay sau khi có Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về một số giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát Văn Chấn đã xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ rất quan trọng, do vậy đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên là một tuyên truyền viên dưới sự chỉ đạo của tổ tuyên truyền, do đồng chí Viện trưởng làm tổ trưởng.

Trong thời gian quan, công tác tuyên truyền của đơn vị từng bước có chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả rõ nét, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, như: tuyên truyền qua các phương tiện, thông tin đại chúng; tuyên truyền trực tiếp qua các phiên tòa, nói chuyện, hướng dẫn… cho nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Kết quả nổi bật trong 2 năm qua là tuyên truyền về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND, nhất là quá trình cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; phổ biến Hiến pháp năm 2013; tham gia xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)…; trong hoạt động chuyên môn, đơn vị đã phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp xét xử 149 vụ/232 bị cáo, trong đó xét xử lưu động 36 vụ/56 bị cáo đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào thiểu số và những nơi có nhiều tội phạm xảy ra để làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân; gắn tuyên truyền với việc giải quyết các vụ án điểm và tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm cho Kiểm sát viên theo tinh thần cải cách tư pháp. Đơn vị đã có 24 bài viết, hình ảnh được đăng tải trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Yên Bái, Báo Bảo vệ pháp luật, Báo Yên Bái…

Công tác tuyên truyền trong thời gian tới của đơn vị: tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và Chỉ thị công tác hàng năm của VKSND tối cao; kế hoạch về công tác tuyên truyền của VKSND tỉnh, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức nhiều phiên tòa xét xử lưu động để tuyên truyền pháp luật. Thường xuyên viết bài, đưa tin, hình ảnh hoạt động của đơn vị, địa phương, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

                                                Hà Lập Phương – VKSND huyện Văn Chấn

Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình phối hợp với Tòa án nhân dân huyện xét xử lưu động hai vụ án hình sự
Viện kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy
Viện kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân địa phương thông qua hoạt động xét xử lưu động
Tăng cường công tác xét xử lưu động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống tội phạm về ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động và rút kinh nghiệm
VKSND huyện Trạm Tấu phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp xét xử lưu động các vụ án hình sự và xét xử vụ án trọng điểm tại UBND xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại xã Tân Hương
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động và rút kinh nghiệm
Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động và rút kinh nghiệm
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp.
Viện kiểm sát Văn Chấn kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Chấn
VKSND HUYỆN VĂN CHẤN PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN, LỆNH TẠM GIAM BỊ CAN SÙNG THỊ DỦ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn – Thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục pháp luật cho nhân dân qua những phiên tòa xét xử lưu động
Các cơ quan tố tụng huyện Văn Chấn phối hợp giải quyết án trọng điểm