Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Lục Yên

Nhằm đảm bảo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Lục Yên được thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất, đúng quy định pháp luật, trong các ngày 19, 20/5/2014, VKSND huyện Lục Yên tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trong 5 tháng đầu năm 2014, tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Lục Yên.

Đồng chí Lý Văn Duy, Phó Viện trưởng VKSND huyện Lục Yên

công bố quyết định kiểm sát trực tiếp

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm sát đã nghe báo cáo của Chi cục THADS huyện Lục Yên và tiến hành kiểm tra trực tiếp hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến công tác thi hành án dân sự; tập trung kiểm sát những nội dung: việc ra quyết định thi hành án, thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, hoãn thi hành án, đình chỉ thi hành án, trả đơn yêu cầu thi hành án; kiểm sát toàn bộ việc thu, nộp và chi trả tiền thi hành án cho người được thi hành án, khoản nộp ngân sách nhà nước, trách nhiệm của Chi cục thi hành án dân sự trong việc quản lý thu, nộp và chi trả tiền thi hành án theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Hoàng Minh Thớ, Chi cục trưởng THADS

huyện Lục Yên báo cáo với Đoàn kiểm sát

Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp, VKSND huyện Lục Yên đánh giá: Chi cục THADS huyện Lục Yên về cơ bản đã thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số vi phạm, thiếu sót như: chi trả tiền thi hành án cho người được thi hành án và chậm nộp vào ngân sách nhà nước chưa đúng thời hạn quy định; xác minh các trường hợp phải thi hành án chưa kịp thời, kéo dài; lập hồ sơ thi hành án chưa đảm bảo đúng quy định, như một số hồ sơ còn thiếu thông báo về việc nhận tiền, tài sản (vi phạm các Điều 39, 44, 47 Luật thi hành án dân sự).  

Kết thúc cuộc kiểm sát, lãnh đạo Chi cục THADS huyện Lục Yên đã tiếp thu những thiếu sót mà Đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát huyện đã chỉ ra; đơn vị sẽ sửa chữa, khắc phục ngay trong thời gian tới để công tác thi hành án dân sự ngày càng hoạt động hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Bài, ảnh: Lý Văn Tầm – VKSND huyện Lục Yên

Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu tham gia giảng dạy và tuyên truyền pháp luật cho học sinh trung học.
VKSND HUYỆN VĂN CHẤN PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN, LỆNH TẠM GIAM BỊ CAN SÙNG THỊ DỦ
Đại hội Hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình khóa I nhiệm kỳ 2014 – 2019
Viện kiểm sát huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự đối với UBND cấp xã
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên kiểm sát trực tiếp về thi hành án hình sự tại UBND các xã
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp với Tòa án xét xử lưu động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình tham gia xét xử án điểm
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp
Những kinh nghiệm của VKSND huyện Trạm Tấu trong công tác chuẩn bị để thực hiện tốt kiểm sát xét xử hình sự
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên – Họp liên ngành Kiểm sát, Tòa án thống nhất thực hiện Thông tư số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC
Viện kiểm sát huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự đối với UBND cấp xã
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên – Họp liên ngành Kiểm sát, Tòa án thống nhất thực hiện Thông tư số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC
VKSND huyện Lục Yên Họp liên ngành thống nhất thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC
Một số khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành án treo
VKSND huyện Lục Yên, Yên Bái: Thực hiện tốt công tác phụ trách địa bàn xã
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị trong lĩnh vực kiểm sát giải quyết án dân sự