Viện kiểm sát huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự đối với UBND cấp xã

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, trong các ngày 25, 28, 29/4/2014 Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự đối với 03 đơn vị cấp xã là: xã Tân Lĩnh, Tân Lập, Minh Xuân của huyện Lục Yên. Nội dung trọng tâm của cuộc kiểm sát là việc quản lý, giáo dục các đối tượng bị phạt tù cho hưởng án treo trên địa bàn xã. Tham gia các Đoàn kiểm sát còn có đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Lục Yên.

Tại các cuộc kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát đã được nghe lãnh đạo UBND các xã, Ban Công an xã trình bày báo cáo về công tác giám sát, giáo dục các bị án bị kết án phạt tù cho hưởng án treo đang chấp hành án tại địa phương. Tiếp đó Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo của chính quyền các xã.

Qua kiểm sát trực tiếp cho thấy, về cơ bản chính quyền các xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 63 Luật thi hành án hình sự như: tiếp nhận hồ sơ, lập hồ sơ quản lý; phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo… Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như: các tài liệu cần có trong hồ sơ thi hành án còn thiếu hoặc chưa ghi đầy đủ (đối với UBND xã Tân Lập và Minh Xuân); chưa thực hiện việc giám sát chặt chẽ, còn để xảy ra việc bị án đi khỏi nơi cư trú, không báo cáo với chính quyền địa phương ( UBND xã Minh Xuân)…

Đoàn kiểm sát VKSND huyện Lục Yên

kiểm sát trực tiếp công tác THAHS đối với  UBND các xã Tân Lĩnh, Minh Xuân, Tân Lập

Từ những ưu điểm và tồn tại nêu trên, kết thúc các buổi kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên đã trao đổi với UBND các xã cần tăng cường công tác, quản lý, giám sát giáo dục  các bị án bị phạt tù cho hưởng án treo trên địa bàn và tạo điều kiện để các bị án chấp hành án hiệu quả, hòa nhập với cộng đồng, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tìm ra những nguyên nhân và giải pháp để khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế. Trong công tác quản lý, chỉ đạo đề nghị Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an huyện Lục Yên có sự hướng dẫn kịp thời đối với UBND các xã trong việc lập hồ sơ đảm bảo đầy đủ, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, để công tác thi hành án hình sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật trên địa bàn huyện Lục Yên.

Tin, ảnh: Lý Văn Tầm, Hoàng Xuân Liêm – VKSND huyện Lục Yên

Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên kiểm sát trực tiếp về thi hành án hình sự tại UBND các xã
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp với Tòa án xét xử lưu động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình tham gia xét xử án điểm
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp
Những kinh nghiệm của VKSND huyện Trạm Tấu trong công tác chuẩn bị để thực hiện tốt kiểm sát xét xử hình sự
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên – Họp liên ngành Kiểm sát, Tòa án thống nhất thực hiện Thông tư số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia khóa II, nhiệm kỳ (2014-2019)
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn – Thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục pháp luật cho nhân dân qua những phiên tòa xét xử lưu động
Tình hình vi phạm, tội phạm về án ma túy trên địa bàn thành phố Yên Bái trong những tháng đầu năm 2014
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trấn Yên – Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ đối với công tác chuyên môn nghiệp vụ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên – Họp liên ngành Kiểm sát, Tòa án thống nhất thực hiện Thông tư số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC
VKSND huyện Lục Yên Họp liên ngành thống nhất thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC
Một số khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành án treo
VKSND huyện Lục Yên, Yên Bái: Thực hiện tốt công tác phụ trách địa bàn xã
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị trong lĩnh vực kiểm sát giải quyết án dân sự