Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị trong lĩnh vực kiểm sát giải quyết án dân sự

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-VKSTC-VPT1 ngày 17/5/2012 của Viện trưởng VKSNDTC về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm dân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04, coi đây là tiêu chí để đánh giá, bình xét kết quả công tác kiểm sát cuối năm 2013. 

Kiểm sát viên VKSND huyện Lục Yên tham gia phiên tòa dân sự.

Trong thực tiễn, các vụ việc dân sự thường rất phức tạp do vậy đòi hỏi Kiểm sát viên khi kiểm sát giải quyết án cần phải nắm chắc căn cứ pháp lý cũng như những hiểu biết thực tế xã hội, vì vậy, VKSND huyện Lục Yên luôn chú trọng, quan tâm và cử Kiểm sát viên có chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực thực tiễn nhằm kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ án dân sự ngay từ khi nhận được Thông báo thụ lý vụ án, kịp thời phát hiện các sai phạm để yêu cầu khắc phục. Từ những cố gắng trên, trong hơn một năm qua, thông qua công tác kiểm sát các bản án, quyết định của TAND cùng cấp, VKSND huyện Lục Yên đã ban hành 02 kháng nghị phúc thẩm, 01 kiến nghị khắc phục vi phạm, ngoài ra còn có 1 báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái kháng nghị phúc thẩm và 01 báo cáo đề nghị kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm trong lĩnh vực dân sự. Các kiến nghị, kháng nghị đều đảm bảo về hình thức và nội dung, có chất lượng và được TAND chấp nhận, tiếp thu.

Lý Văn Tầm – VKSND huyện Lục Yên