STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 tải xuống

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945-30/6/2015)

2 tải xuống

Kế hoạch tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015

3 tải xuống

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến ngành kiểm sát nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (Sửa Đổi)

4 tải xuống

Công văn về việc phổ biến chuyên đề tranh tụng trên Website

5 tải xuống

Công văn về việc triển khai cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành KSND

6 tải xuống

Thông báo – Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày giải phòng Thủ đô

7 tải xuống

Thông báo – Tài liệu tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam

8 tải xuống

Nghị định quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng năm 2013

9 tải xuống

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 141/2011/TT-BTC

10 tải xuống

Dự thảo luật tổ chức Tòa án nhân dân

11 tải xuống

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

12 tải xuống

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

13 tải xuống

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

14 tải xuống

Kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành luật đất đai năm 2013

15 tải xuống

Thông báo về việc tổ chức các lớp bổ sung kiến thức năm 2014 cho người có bằng đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi trình độ thác sỹ tại HVKHXH

16 tải xuống

Các văn bản hướng dẫn dự thảo luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

17 tải xuống

Kế hoạch tọa đàm khoa học nghiệp vụ về “kỹ năng thực hành công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa và việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm” tại VKSND tỉnh Yên Bái

18 tải xuống

Công văn v/v triển khai đợt tuyên truyền Festival Huế năm 2014

19 tải xuống

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ (07/05/1954 – 07/05/2014)

20 tải xuống

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”