Chi đoàn thanh niên Tòa án- Kiểm sát- Kiểm lâm Lục Yên với công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Trong công tác giáo dục thì giáo dục chính trị tư tưởng là một bộ phận cốt lõi cấu thành; trong công tác đoàn thanh niên thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng là khâu trọng yếu. Đảng và Nhà nước luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đoàn viên thanh niên bởi nó góp phần hình thành nhân cách, phẩm chất, lối sống cho đoàn viên thanh niên.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của khâu công tác này, trong những năm qua, Chi đoàn Tòa án- Kiểm sát- Kiểm lâm huyện Lục Yên đã quan tâm thực hiện tốt các nội dung trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị đối với các đoàn viên trong Chi đoàn mà trọng tâm là tuyên truyền đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm cho đoàn viên nhận thức đầy đủ và tin tưởng vững chắc vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhận thức được xu thế phát triển của đất nước trong xu thế phát triển của thế giới và khu vực, những đặc điểm về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nhận diện rõ “âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó củng cố niềm tin, hình thành lý tưởng, xây dựng ý thức trách nhiệm để đoàn viên có hành động đúng đắn, tích cực với sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước nói chung và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành nói riêng.

Ban Chấp hành Chi đoàn đã có những cố gắng trong tổ chức lồng ghép sinh hoạt chi đoàn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đã quan tâm sâu sát tới các đoàn viên, kịp thời phát hiện và uốn nắn các hành vi lệch lạc, nhận thức chưa đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhân cách, phẩm chất, lối sống chuẩn mực của người đoàn viên. Đặc biệt là trong thời gian qua, Chi đoàn đã hưởng ứng và triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là hình thức giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên rất tốt và thiết thực. Chi đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể và định hướng các nội dung chuyên đề học tập hàng năm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi đoàn viên trong chi đoàn.

Các đoàn viên chi đoàn đã có ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, với đặc thù là chi đoàn sinh hoạt ghép giữa ba ngành, do vậy công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Chi đoàn chưa được thường xuyên và hợp lý. Nhận thức của BCH chi đoàn về công tác này đôi khi còn hạn chế, chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của nó, vì thế hiệu quả công tác chưa cao.

Trong thời gian tới, Chi đoàn Tòa án- Kiểm sát- Kiểm lâm tiếp tục quán triệt thực hiện tốt một số nội dung sau nhằm đưa công tác giáo dục chính trị tư tưởng của chi đoàn đạt hiệu quả cao nhất, đó là:

Nâng cao nhận thức của BCH Chi đoàn, của mỗi đoàn viên về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Chi đoàn.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn, tổ chức lồng ghép công tác sinh hoạt chính trị tư tưởng với công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vai trò của tuổi trẻ trong giai đoạn mới. 

Tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi người đoàn viên gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Hưởng ứng các hoạt động do Huyện Đoàn tổ chức; vận động các đoàn viên  thực hiện nghiêm các phong trào hoạt động  như xây dựng nếp sống văn minh; giáo dục đạo đức, tác phong thanh lịch, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ Tòa án, Kiểm sát, Kiểm lâm trong lòng nhân dân.

Ban Chấp hành Chi đoàn cần quan tâm sâu sát hơn đến tư tưởng chính trị, động cơ, thái độ của đoàn viên trong quá trình học tập, công tác để kịp thời  nắm bắt những suy nghĩ, nguyện vọng của đoàn viên từ đó động viên, uốn nắn giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên hoặc đề xuất cấp trên giải quyết hợp lý.

Lý Văn Tầm- Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên

Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu với việc thực hiện nguyên tắc suy đoán vô tội
Ký Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi) giữa Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn
Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan điều tra Công an thị xã Nghĩa Lộ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trấn Yên tổ chức ngày Phụ nữ 20/10
Bắt khẩn cấp đối tượng “Chiếm đoạt trẻ em” trên địa bàn huyện Trạm Tấu
Tự hào về những năm tháng là cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu
Bắt nhanh hai đối tượng trộm cắp tài sản giữa ban ngày
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên thực hiện tốt mô hình “dân vận khéo”
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình và cơ quan điều tra Công an cùng cấp tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên thực hiện tốt mô hình “dân vận khéo”
Mục nghiên cứu, trao đổi pháp luật – Bàn về vấn đề nên bỏ hay không bỏ hình phạt cảnh cáo trong Bộ luật hình sự Việt Nam
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Lục Yên
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên chú trọng công tác tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Viện kiểm sát huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự đối với UBND cấp xã
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên – Họp liên ngành Kiểm sát, Tòa án thống nhất thực hiện Thông tư số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC
VKSND huyện Lục Yên Họp liên ngành thống nhất thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC
Một số khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành án treo
VKSND huyện Lục Yên, Yên Bái: Thực hiện tốt công tác phụ trách địa bàn xã