VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát Quý I/2021

Thực hiện Kế hoạch số 306/KH-VKS ngày 23/02/2021 về giao ban công tác kiểm sát Quý I/2021, ngày 12/3/2021, VKSND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm sát quý I/2021 bằng hình thức trực tuyến trong hai cấp.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng VKSND tỉnh  phát biểu tại hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái; thành phần Hội nghị có: các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Yên Bái tham dự tại các điểm cầu VKSND tỉnh và 9 VKS cấp huyện.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát quý I năm 2021 của Viện kiểm sát tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Viện trưởng trình bày đã nêu rõ: Về cơ bản 3 tháng đầu năm 2021, Viện kiểm sát hai cấp đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành; có sự phối hợp tốt với các cấp, các ngành để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đơn vị; nội bộ đoàn kết, thống nhất; công tác chỉ đạo, điều hành có trọng tâm; công tác xây dựng đảng, đoàn thể được chú trọng; công tác phục vụ có nhiều cố gắng. Các đơn vị đã bám sát vào sự chỉ đạo của cấp trên và thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm sát, kết quả một số khâu công tác nghiệp vụ có sự chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu đạt được cao hơn so với cùng kỳ, như: tỷ lệ trả hồ sơ giảm (thấp hơn 0,4%); tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát (cao hơn 01%), chỉ tiêu ban hành kiến nghị với Tòa án khắc phục vi phạm pháp luật trong công tác kiểm sát xét xử (tăng 02 kiến nghị), tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự, dân sự (tăng 26 phiên tòa hình sự, 28 phiên tòa dân sự), chỉ tiêu yêu cầu kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm đạt 100% (hơn 71%), số án trọng điểm 10 vụ (cao hơn 07 vụ). Cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều được thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKS tỉnh

Tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo Viện đã giải đáp, trả lời những khó khăn vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị các khâu công tác công tác nghiệp vụ, áp dụng pháp luật như khó khăn trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo (kiểm sát các tin báo cấp xã, phường…); vướng mắc trong một số vụ án về ma túy… và đề xuất trang bị thêm cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

Các đại biểu dự Hội nghị tại 10 điểm cầu

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã có chỉ đạo cụ thể đối với từng khâu công tác, đối với các phòng thuộc VKSND tỉnh và các VKSND cấp huyện; yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2021, Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của VKSND tỉnh Yên Bái; tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu công tác theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chủ động đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua; phát huy vai trò của người đứng đầu, lãnh đạo các đơn vị cần sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; VKSND tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn và rút kinh nghiệm đối với VKSND cấp huyện, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trực tuyến công tác theo dõi, quản lý, giải quyết vụ án, vụ việc tạm đình chỉ của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án hai cấp tỉnh Yên Bái, Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm hướng dẫn nhận diện vi phạm, đề xuất các giải pháp nâng cao tỷ lệ và chất lượng trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên VKSND hai cấp trong quý II/2021; Văn phòng chỉnh sửa và ban hành Bảng chấm điểm các phong trào thi đua ngắn hạn năm 2021, Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua (sửa đổi, bổ sung) đối với tập thể và cá nhân ngành Kiểm sát Yên Bái./.

Diệu Trang – VKS tỉnh

Phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021
Đảng bộ VKSND tỉnh thong báo nhanh kết quả Đại hội Đại hiểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Kiểm sát
Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án VKSND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020
Chi Hội luật gia VKSND tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị triển khai công tác Hội Luật gia tỉnh Yên Bái năm 2021
Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Yên Bái tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến kiểm điểm công tác kiểm sát năm 2020
Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh năm 2020
VKSND tỉnh Yên Bái hoàn thành vượt chỉ tiêu về giảm nghèo theo kế hoạch số 170-KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Kiểm sát
Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Yên Bái tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến kiểm điểm công tác kiểm sát năm 2020
VKSND tỉnh Yên Bái hoàn thành vượt chỉ tiêu về giảm nghèo theo kế hoạch số 170-KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái
Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2020
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các quy định của Ngành về công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Riêng tư: Thông báo tình hình thực hiện Quy chế về chế độ thông tin báo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát tỉnh Yên Bái (Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2020)
Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Yên Bái kiểm tra về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh