Phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021

Với nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự, chỉ đạo về nghiệp vụ kiểm sát xét xử đối với Viện kiểm sát cấp huyện, trong những năm qua tập thể cán bộ, Kiểm sát viên Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7) VKSND tỉnh Yên Báí luôn cố gắng, nỗ lực thi đua phấn đấu lập thành tích thiết thực, đóng góp vào thành tích chung của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, lãnh đạo phòng luôn bám sát nội dung chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sạch lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành cũng như của cơ quan, tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, rèn luyện tinh thần tự giác học tập nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động phong trào thi đua do Đảng ủy, cơ quan và các tổ chức đoàn thể phát động…

Với sự nỗ lực phấn đấu và cố gắng không ngừng, trong thời gian vừa qua tập thể phòng đã lập nhiều thành tích xuất sắc, vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối, Bằng khen trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái tặng Giấy khen của do đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua từ năm 2015 đến năm 2019; nhiều cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái công nhận là Chiến sỹ thi đua Ngành, Chiến sỹ thi đua cơ sở, được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen do lập thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua…

Những thành tích đạt được nêu trên do phòng đã xây dựng chương trình công tác trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, thúc đẩy phong trào thi đua sâu rộng trong tập thể và đến từng cá nhân. Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, các Kiểm sát viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử của Toà án và những người tham gia tố tụng, đảm bảo các bản án, quyết định phúc thẩm đều có căn cứ, đúng pháp luật. Do có sự đầu tư nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, các quy định của luật hình sự, luật tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan nên đề nghị của Kiểm sát viên về quan điểm xử lý vụ án đều có căn cứ, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án… Ngoài ra, phòng còn tăng cường chỉ đạo việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm đối với Kiểm sát viên nhằm nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm, phúc thẩm án hình sự.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác, phòng luôn chú trọng công tác kiểm tra, chỉ đạo cấp huyện về hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự. Trong những năm qua, phòng đã nhận và kiểm sát hàng nghìn bản án sơ thẩm của Tòa án cấp huyện, đồng thời kiểm tra kết quả kiểm sát bản án của VKS cấp huyện, kịp thời phát hiện nhiều sai sót, vi phạm và tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành các quyết định kháng nghị, kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ đạt chất lượng tốt, được Hội đồng xét xử phúc thẩm và các đơn vị liên quan chấp nhận, khắc phục, sửa chữa. Tập thể phòng còn tích cực phối hợp với Truyền hình Kiểm sát nhân dân xây dựng phóng sự về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy; Tích cực viết tin, bài về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân địa phương…

Trong thời gian tới, tập thể Phòng 7 tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, quán triệt thực hiện chủ đề thi đua do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động: “Đoàn kết, kỷ cương, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”, xứng đáng là một điểm sáng trong phong trào thi đua của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái./.

                                                                             Phạm Thị Thu Hà – Phòng 7

Riêng tư: VKSND tỉnh thông báo rút kinh nghiệm đối với vụ án hình sự sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy án do truy tố, xét sử sai tội danh
Riêng tư: VKS tỉnh Yên Bái ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử hình sự của Tòa án cấp huyện
Riêng tư: VKSND tỉnh Yên Bái ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong hoạt động kiểm sát điểu tra, kiểm sát xét xử hình sự
Riêng tư: VKS tỉnh Yên Bái thông báo rút kinh nghiệm trong việc áp dụng Bộ luật hình sự của vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy
Riêng tư: VKS tỉnh Yên Bái thông báo rút kinh nghiệm về vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản”
Riêng tư: Kiến nghị khắc phục vi phạm trong xử lý vật chứng
Riêng tư: VKSND tỉnh Yên Bái kháng nghị phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm của Tòa án cấp huyện do có sai lầm không áp dụng tình tiết “Phạm tội 02 lần trở lên”
Riêng tư: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử của Tòa án cấp huyện
Riêng tư: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kiến nghị trong hoạt động xét xử hình sự
Riêng tư: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong hoạt động kiểm sát điểu tra, kiểm sát xét xử hình sự
Đảng bộ VKSND tỉnh thong báo nhanh kết quả Đại hội Đại hiểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Kiểm sát
Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án VKSND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020
Chi Hội luật gia VKSND tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị triển khai công tác Hội Luật gia tỉnh Yên Bái năm 2021
Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Yên Bái tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến kiểm điểm công tác kiểm sát năm 2020
Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh năm 2020
VKSND tỉnh Yên Bái hoàn thành vượt chỉ tiêu về giảm nghèo theo kế hoạch số 170-KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái
Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020