VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các quy định của Ngành về công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các quy định của Ngành về công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh còn có các đồng chí Trưởng phòng 1, 2, 7, 8, 9 và công chức làm công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn, lãnh đạo, công chức Phòng Thanh Tra – Khiếu tố; các đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố Yên Bái, VKSND huyện Yên Bình, VKSND huyện Trấn Yên và công chức làm công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn.

Tại điểm cầu VKSND cấp huyện có các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện còn lại, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND huyện Mù Cang Chải cùng công chức làm công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo thực trạng công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng hợp khó khăn vướng mắc của các đơn vị, đề xuất kiến nghị; giới thiệu một số nội dung quan trọng của Quy chế 249/QĐ-VKSTC về Quy trình tiếp công dân trong ngành kiểm sát và Quyết định số 546/QĐ-VKSTC Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Toàn cảnh hội nghị

        Tại Hội nghị đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, phân loại xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các đơn vị. Thông qua Hội nghị giúp các đồng chí lãnh đạo phòng, lãnh đạo VKS cấp huyện, công chức làm công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn nắm được các kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng phân loại, xử lý đơn qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Diệu Trang –  VKS tỉnh

Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Yên Bái kiểm tra về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình
VKSND tỉnh kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự đối với Cục thi hành án dân sự tỉnh
VKS tỉnh Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về dân sự, hành chính
Thực hiện công tác trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan THAHS Công an tỉnh Yên Bái năm 2020
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về hình sự
Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát làm việc với VKS tỉnh Yên Bái về thực hiện công tác tuyên truyền
VKS tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua đối với tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm sát Yên Bái
Viện kiểm sát tỉnh Yên Bái thực hiện gắn biển Nhà đại đoàn kết
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái,nhiệm kỳ 2020 – 2025
Riêng tư: Thông báo tình hình thực hiện Quy chế về chế độ thông tin báo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát tỉnh Yên Bái (Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2020)
Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Yên Bái kiểm tra về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Riêng tư: Thông báo tình hình thực hiện kỳ thống kê tháng 9/2020
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình
Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát làm việc với VKS tỉnh Yên Bái về thực hiện công tác tuyên truyền
VKS tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua đối với tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm sát Yên Bái
Viện kiểm sát tỉnh Yên Bái thực hiện gắn biển Nhà đại đoàn kết
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái,nhiệm kỳ 2020 – 2025
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái giúp đỡ hộ nghèo khắc phục thiệt hại do mưa bão, lũ quét tại xã Ngọc Chấn
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái