Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2020

Năm 2020, ngành Kiểm sát Yên Bái đã có nhiều cố gắng thực hiện Chỉ thị công tác của Ngành và các chỉ tiêu Quốc hội giao, Viện kiểm sát hai cấp triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” cùng khâu công tác đột phá là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ; phát huy vai trò của người đứng đầu”, ngay từ đầu năm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành chủ động, tích cực, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động kiểm sát.

Trong năm qua, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; kết quả các lĩnh vực công tác đã đạt được những kết quả tích cực:

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường; kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tích cực thực hiện các quyền năng pháp lý mà pháp luật giao để đảm bảo cho quá trình giải quyết án đúng pháp luật. Hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu như: Thực hành quyền công tố, kiểm sát 100% tố giác, tin báo về tội phạm mà các cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết; tỷ lệ giải quyết tốc giác, tin báo về tội phạm đúng hạn đạt 100%; kiểm sát 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố; tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,5%; tỷ lệ giải quyết trong giai đoạn điều tra đúng hạn đạt 100%; tỷ lệ truy tố bị can đúng tội danh đạt 100%; không có vụ án nào phải đình chỉ do không phạm tội hoặc VKS truy tố, Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát trong công tác tạm giữ, tạm giam; trực tiếp kiểm sát tại UBND cấp xã về công tác quản lý người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; chỉ tiêu kiến nghị trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự, dân sự. Một số chỉ tiêu nghiệp vụ đạt cao hơn so với năm 2019, như: tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát; xác định án trọng điểm; các đơn vị tích cực phát hiện vi phạm, ban hành kháng nghị các bản án hình sự; các  kiến nghị trong công tác xét xử hình sự, dân sự, thi hành án dân sự và kiến nghị phòng ngừa, vi phạm; các lĩnh vực kiểm sát thi hành án hình sự, thi hành án dân sự đã quan tâm thực hiện các cuộc phúc tra trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiến nghị của Viện kiểm sát tại các cơ quan hữu quan…

Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục được duy trì có hiệu quả. Chất lượng công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động; kiểm sát thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tiếp tục có chuyển biến tiến bộ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp. Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đề cao trách nhiệm cá nhân cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, đảng viên. Tiếp tục thực đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, đổi mới phương pháp kiểm tra, đề cao việc tự kiểm tra của các đơn vị trong thực hiện công tác chuyên môn nhằm tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021 ngành Kiểm sát Yên Bái tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu của Quốc hội, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh và Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tiếp tục thực hiện tốt hơn chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành./.

Diệu Trang –  VKS tỉnh

VKSND tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Chi hội Luật gia VKS tỉnh Yên Bái tham dự tập huấn pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Hồng Ca- Cục C10 Bộ Công an
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái kiểm sát trực tiếp 6 tháng cuối năm Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các quy định của Ngành về công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Yên Bái kiểm tra về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình
VKSND tỉnh kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự đối với Cục thi hành án dân sự tỉnh
VKS tỉnh Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về dân sự, hành chính
Thực hiện công tác trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan THAHS Công an tỉnh Yên Bái năm 2020
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các quy định của Ngành về công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Riêng tư: Thông báo tình hình thực hiện Quy chế về chế độ thông tin báo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát tỉnh Yên Bái (Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2020)
Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Yên Bái kiểm tra về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Riêng tư: Thông báo tình hình thực hiện kỳ thống kê tháng 9/2020
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình
Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát làm việc với VKS tỉnh Yên Bái về thực hiện công tác tuyên truyền
VKS tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua đối với tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm sát Yên Bái
Viện kiểm sát tỉnh Yên Bái thực hiện gắn biển Nhà đại đoàn kết
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái,nhiệm kỳ 2020 – 2025
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái giúp đỡ hộ nghèo khắc phục thiệt hại do mưa bão, lũ quét tại xã Ngọc Chấn