Đảng bộ VKSND tỉnh thong báo nhanh kết quả Đại hội Đại hiểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với thành phần toàn thể công chức, người lao động đơn vị.

Đồng chí Lê Xuân Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái thông tin về một số nét chính và kết quả nổi bật Đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ đề của Đại hội XIII của Đảng là: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”. Tham dự Đại hội có gần 1.600 đại biểu thay mặt cho hơn 5 triệu đảng viên toàn Đảng. Trong đó, có 191 đồng chí đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, hơn 1.300 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Trung ương, 15 đại biểu thuộc các Đảng bộ ngoài nước do Bộ Chính trị chỉ định. Các phiên làm việc của Đại hội diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, trí tuệ và với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Có 36 tham luận trực tiếp tại hội trường và hơn 800 lượt đóng góp ý kiến tại các đoàn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí; trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lần thứ nhất đã bầu 18 đồng chí vào Bộ Chính trị; 5 đồng chí vào Ban Bí thư và 19 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Toàn thể công chức, người lao động VKSND tỉnh Yên Bái dự hội nghị

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp trên tất cả các phương diện; nổi bật là công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và công tác phục vụ Đại hội. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc vào sáng 01/02/2021./.

Hải Yến – Phòng 15 VKS tỉnh

Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh năm 2020
VKSND tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Chi hội Luật gia VKS tỉnh Yên Bái tham dự tập huấn pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
VKS tỉnh Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về dân sự, hành chính
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về hình sự
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức sơ tuyển thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Kiểm sát
Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án VKSND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020
Chi Hội luật gia VKSND tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị triển khai công tác Hội Luật gia tỉnh Yên Bái năm 2021
Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Yên Bái tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến kiểm điểm công tác kiểm sát năm 2020
Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh năm 2020
VKSND tỉnh Yên Bái hoàn thành vượt chỉ tiêu về giảm nghèo theo kế hoạch số 170-KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái
Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2020